Nyhet

Beslut om projektstipendier och specialbidrag senast 10 mars

De flesta besluten om Taikes projektstipendier och specialbidrag skickas enligt förhandsinformationen till de sökande senast 28 februari. På grund av den ökade ansökningsmängden kan en del av besluten försenas något. Alla beslut skickas senast 10 mars. Vi beklagar förseningen av besluten!

Du får ett meddelande per e-post när beslutet har införts i e-tjänsten. Om du inte har fått e-post om att beslutet kommit, kan du kontrollera beslutets status i e-tjänsten. När beslutet har införts i e-tjänsten, finns det vid punkten Mina ansökningar → Avgjorda.