Nyhet

Beslutstidtabellen för stipendier ansökta under våren

Sökande får meddelande om stipendiebesluten i e-tjänsten enligt följande:
  • Regionala stipendier senast 30.6.
  • Specialbidrag för ”En procent av byggkostnaderna till konst”-projekt senast 30.6.
  • Coronabidrag till enskilda näringsidkare och ensamföretagare inom konst, kultur och kreativa branscher senast 30.4.
  • Konstnärsstipendier senast 31.8.

Närmare information:

[email protected]
Kundservicetelefon 0295 330 700 (må-to kl. 10–13)
Kundservicens finskspråkiga chatt  (må-to kl. 10–13)