Nyhet

Egentliga Finlands konstpris 2022 gick till Andelslaget Åbo Bokcafé

Egentliga Finlands konstkommission belönade Andelslaget Åbo Bokcafé för beaktande av minoriteter och skapande av ett jämlikt urbant rum. Priset är på 10 000 euro.

Konstkommissionen motiverade priset på följande sätt:

Varje stad behöver en oas vars verksamhet styrs av vidsynthet och icke-diskriminering. Bokcaféet har som föregångare erbjudit ett inkluderande, feministiskt och queert rum för många stadsbor i minoritetsställning och deras bundsförvanter. 

Bokcaféet har varit verksamt i Åbo i över 40 år. Långsiktigt har caféet lyft fram mot- och subkulturer samt sålt små förlags publikationer och samhälleliga verk. Utöver caféverksamheten har Bokcaféet arrangerat många olika typer av evenemang från croquis-kvällar till filmvisningar och konserter.

Bokcaféet har på gräsrotsnivå bidragit till att bygga en stad och ett samhälle som socialt och ekonomiskt behandlar sina invånare jämlikt. Bokcaféets utbud består i huvudsak av produktion från litterära småförlag och priset är även en hyllning till dem. Bokcaféet är en volontärdriven pärla i Egentliga Finland.

Det är andra gången Åbo Bokcafé får konstpriset. Föregående gång fick caféet Egentliga Finlands konstpris 2001.

Egentliga Finlands konstkommission är Centret för konstfrämjandes expertorgan som fattar beslut om stipendier och konstpriser i sin region. Konstpriset utdelas årligen till en meriterad konstnär, förening eller annat samfund inom konstområdet i regionen. Priset är ett erkännande för meriterat och framstående arbete under året. Det kan även beviljas för långvarigt och meriterat livsverk eller verksamhet.

Närmare information: 

Salla Mistola, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 330 875.