Nyhet

Konst- och kulturbarometern 2023: en enkät om konstnärens många arbetsformer

Temat för Konst- och kulturbarometern denna gång är konstnärers många arbetsformer. Vi bjuder in konstnärer inom olika konstarter att svara på vår öppna webbenkät. Svara på enkäten senast 15 oktober!
Arkkitehti tunnustelee materiaalia

I enkäten kartläggs respondenternas

  • konstarter och mångkonstnärlighet
  • arbetsspektrum och arbete i olika branscher
  • olika inkomstkällor och intäktsmodeller.

Enkäten är öppen för alla professionella konstnärer.

Svara på enkäten.

Svara senast 15 oktober 2023! Du kan svara på svenska, finska eller engelska. Länken till enkäten får delas fritt.

I slutet av enkäten kan du delta i en utlottning. Vi lottar ut 20 museikort bland dem som har lämnat sina kontaktuppgifter.

Svaren behandlas konfidentiellt och varken respondentens e-postadress eller annan identifierande information kopplas till svaren.

Resultaten från Konst- och kulturbarometern presenteras på ett diskussionsevenemang i april 2024.

Konst- och kulturbarometern är en enkätundersökning som genomförs årligen med målet att kartlägga synpunkter som konstfältets aktörer har på aktuella konstpolitiska frågor. Barometern har genomförts sedan 2015 i samarbete mellan Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och Centret för konstfrämjande.

Mer information:
Minna Ruusuvirta [email protected], +358 50 326 8014
Kaija Rensujeff [email protected], +358 295 330 721

Ta del av tidigare års barometerrapporter på Cupores webbplats.