Nyhet

Konst- och kulturbranschens femte coronabidrag ansöks 16.6–30.6 | Pressmeddelande

I följande ansökningsrunda för coronabidrag fördelar Centret för konstfrämjande totalt cirka 55 miljoner euro till konstnärer, professionella inom kulturbranschen och den kreativa branschen samt till enskilda näringsidkare och ensamföretagare inom konst- och kulturområdet. Ansökningstiden börjar 16 juni och slutar 30 juni kl. 16.00.

Det finns två stödformer: stipendium för privatpersoner samt verksamhetsbidrag till enskilda näringsidkare och ensamföretagare. Sökande ska välja en av dessa stödformer. 

Understöden kan också ansökas av sådana yrkesgrupper inom konst och kultur som vanligtvis inte är kunder hos Centret för konstfrämjande. I regel fördelar Taike stipendier bara till yrkeskonstnärer och konstjournalister. Coronaunderstöden omfattar dock det bredare ekosystemet för konst och kultur, det vill säga alla professionella som arbetar på konst- och kulturfältet.

Stipendier till privatpersoner

Privatpersoner kan ansöka om arbetsstipendium på 6 000 euro. Det är avsett för tre månaders arbete under perioden 1 september–31 december 2021. 

Arbetsstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer samt professionella inom kultur och kreativa branscher vars arbete och försörjning har minskat eller avbrutits på grund av coronaepidemin. Stipendiet är avsett för den sökandes eget arbete eller för att på nytt starta skapande arbete eller verksamhet i ett läge där sökande har förlorat arbetstillfällen eller varit förhindrad från att utöva sitt yrke. Stipendiet kan användas t.ex. till att upprätthålla de egna yrkesfärdigheterna, planera kommande verksamhet, repetera, utöva konstnärligt eller kreativt arbete eller till verksamhet som stöder det. Stipendium beviljat för konstnärlig verksamhet är skattefritt.

Verksamhetsbidrag till enskilda näringsidkare och ensamföretagare 

Enskilda näringsidkare och ensamföretagare kan ansöka om bidrag på antingen 8 000 eller 12 000 euro, beroende på verksamhetens kostnader och omfattning. Bidraget är avsett för kostnader som orsakas av företagarens verksamhet eller återstart av verksamheten i ett läge där normal verksamhet är försvårad eller förhindrad på grund av coronaepidemin. Bidraget kan användas till kostnader under 2021. Bidraget är skattepliktig inkomst. 

Verksamhetsbidraget är avsett för enskilda näringsidkare och ensamföretagare inom konst-, kultur- och kreativa branscher. Bidrag kan också beviljas till företagare inom tekniska eller produktionella branscher verksamma i kreativa branschers ekosystem. Bidrag kan beviljas till alla företagsformer: enskilda näringsidkare, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag.

Ansökningstid

Ansökningstiden för båda stödformerna börjar 16 juni och slutar 30 juni kl. 16.00. Sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av augusti. Utbetalningsdagen är i september.