Nyhet

Konst- och kulturbranschens följande coronabidrag kan ansökas 4.2–17.2.2022.

I följande ansökningsrunda av coronabidrag fördelar Centret för konstfrämjande totalt cirka 34 miljoner euro till konstnärer, professionella inom kulturbranschen och den kreativa branschen samt till enskilda näringsidkare och ensamföretagare inom branschen. Ansökningstiden börjar 4 februari och slutar 17 februari kl. 16.00.

Understöd kan ansökas av alla yrkesgrupper inom konst, kultur och kreativa branscher. Det finns två stödformer: stipendium till privatpersoner och bidrag till enskilda näringsidkare och ensamföretagare. Sökande ska välja en av dessa stödformer. 

Stipendiet till privatpersoner är 4000–6000 euro.Alla stipendiemottagare får samma belopp som bestäms enligt antalet ansökningar. Avsikten är att bevilja understöd till en så bred grupp professionella som möjligt, som uppfyller ansökningskriterierna.

Stipendiebehovet bedöms utifrån den sökandes professionella verksamhet och förlorade arbetstillfällen och inkomster. Någon separat arbetsplan behövs inte. Stipendiet kan användas t.ex. till att upprätthålla de egna yrkesfärdigheterna, planera verksamhet, repetera, utöva konstnärligt eller kreativt arbete eller till verksamhet som stöder det. 

Enskilda näringsidkare och ensamföretagare kan ansöka om bidrag på 6 000 euro. I bidragsansökan bedöms utöver professionell verksamhet och förlorade inkomster också bidragets syfte. 

Coronastöden baserar sig på tilläggsbudgeten som regeringen föreslagit för riksdagen 3 februari 2022.

Ansökningstid

Ansökningstiden för båda stödformerna börjar 4 februari och slutar 17 februari kl. 16.00. Alla sökande får meddelande om beslutet, privatpersoner i början av april och företagare före slutet av april. Understöden utbetalas så snabbt som möjligt efter att besluten fattats.
Besluten om coronastöden i den föregående ansökningsomgången som slutade i december fattas i mars. 

Taike arrangerar två Teams-infomöten om ansökan: onsdag 9 februari kl. 15 och måndag 14 februari kl.11. Ingen anmälan behövs för att delta. Länkar till mötena finns i evenemangskalendern på webbplatsen.

Närmare information: Paula Tuovinen, Direktör, tfn 0295 330 703, [email protected]