Nyhet

Nomineringen av kandidater till konstkommissionerna har inletts

Centret för konstfrämjande (Taike) ber att få förslag på medlemmar till statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna senast 15 maj.

Konstrådet utnämner medlemmarna i såväl statens som de regionala konstkommissionerna för tvååriga mandatperioder, och följande period börjar 1 januari 2023. Konstrådet beslöt på sitt möte i april vilka instanser som ombes lämna förslag. 

Förslag på kandidater till statens konstkommissioner begärs av cirka 220 instanser som är betydande för konsten och till de regionala konstkommissionerna av cirka 530 regionala instanser som är betydande för konstens ställning.

Organisationerna ombes föreslå 2–4 kandidater till konstkommissionen för den konstart de representerar (t.ex. musik) eller två kandidater till den regionala konstkommissionen (t.ex. Nyland).  

Om organisationen inte har fått en officiell begäran att föreslå kandidater, men vill föreslå kandidater till konstkommissionerna, kan en begäran fås av planerare Laura Pajunen. 

Sista datum att inlämna förslag är 15 maj 2022. Konstrådet fattar beslut om kommissionernas sammansättning på sitt oktobermöte utifrån de inkomna nomineringarna.

Närmare information: 
specialsakkunnig Tuulikki Koskinen, tfn 0295 330 728, [email protected]
planerare Laura Pajunen, tfn 0295 330 911, [email protected]