Nyhet

Nylands konstpris 2021 gick till scenpoet Harri Hertell

Nylands konstkommission belönade poet Harri Hertell för framförande av scenpoesi. Priset är på 10 000 euro.

Med priset ville Nylands konstkommission betona den nya typen av gemenskapskultur som scenpoesin som genre skapar på konstfältet. Scenpoesievenemang lyfter fram nya begåvade röster som berikar Finlands litterära kultur. Genom att belöna Harri Hertell ville kommissionen framhäva hans centrala roll i att synliggöra scenpoesi.

Konstkommissionen motiverade priset på följande sätt:

Harri Hertell är en helsingforsisk poet, kulturproducent, evenemangsarrangör och pionjär inom scenpoesi. Han har varit Finlands absolut mest aktiva arrangör av scenpoesievenemang i flera decennier. Trots sin unga ålder är Hertell grand old man inom sin genre och ett exempel på hur en människa med sin ihärdighet och passion kan skapa möjligheter för en hel konstform.

Hertell har osjälviskt arbetat för scenpoesin och lyckats bredda publikbasen för poesi. Hans arbete är särskilt betydelsefullt just nu när stora allmänna förlag skär bort poesin från sin utgivning. Därför behövs det nya plattformar för att publicera och framföra poesi. Hertell har också skrivit det grundläggande verket Lavaruno-opas (2017) om genren.

Nylands konstkommission är Centret för konstfrämjandes expertorgan som fattar beslut om stipendier och konstpriser i sin region. Konstpriset utdelas årligen till en meriterad konstnär, förening eller annat samfund inom konstområdet i regionen. Priset är ett erkännande för meriterat och framstående arbete under året. Det kan även beviljas för långvarigt och meriterat livsverk eller verksamhet.

Närmare information: Tuulikki Koskinen, specialsakkunnig, [email protected], 0295 330 728.