Nyhet

Österbottens konstpris 2022 till bildkonstnär Jon Gredmark

Österbottens konstkommission belönade bildkonstnär Jon Gredmark för hans samhälleliga verksamhet inom offentlig konst. Priset är på 10 000 euro.

Konstkommissionen motiverade priset på följande sätt:

Jon Gredmark (f. 1982) är bildkonstnär utbildad vid Konstfack i Stockholm och har fått erkänsla för sina utställningar och offentliga konstverk. Han kommer från Stockholm och bor för närvarande med sin familj i Malax.

Gredmark har en bakgrund som graffitikonstnär, men har även gjort många offentliga konstverk i Österbotten, Tammerfors samt Stockholm. I Österbotten finns hans muralverk i Malax och i Korsnäståget i Vasa. 

Gredmark har en särskild förmåga att förstå såväl kraven på som problemen kring produktion av offentlig konst. Han arbetar ofta tillsammans med barn och unga eller deltagare i konstkurser. Ibland deltar barn och unga i att måla muralverk, ibland är deras teckningar utgångspunkt för verken. 

Hela samhället påverkar Jon Gredmarks sätt att skapa muralmålningar.  Han bjuder in människor och aktiverar särskilt lokala invånare att delta i verksamheten. Det speciella i Gredmarks arbetssätt är hur han för fram krafterna som döljer sig i samhället. Verken kan avslöja spänningar som finns i området och hjälpa lokalbefolkningen och myndigheterna att identifiera och lösa problem.

Under de senaste åren har Jon Gredmark haft flera grupp- och privatutställningar. Han har samarbetet med bland annat Platform Vasa, Art Factory Malakta och Black Box Genesis. Han är också verksam som utbildare och har lett verkstäder och kurser i Malax och Vasa.

Österbottens konstkommission är Centret för konstfrämjandes expertorgan som fattar beslut om stipendier och konstpriser i sin region. Konstpriset utdelas årligen till en meriterad konstnär, förening eller annat samfund inom konstområdet i regionen. Priset är ett erkännande för meriterat och framstående arbete under året. Det kan även beviljas för långvarigt och meriterat livsverk eller verksamhet.

Närmare information:
Arja-Liisa Räisänen, specialsakkunnig
[email protected]
tfn 0295 330 722