Nyhet

Samlad svenskspråkig coronainformation på Taikes webbplats

Syftet är att på ett ställe samla information om Taikes coronaåtgärder, stöd och tips för konstnärer samt konstinnehåll och kanaler på nätet. Sidan uppdateras i takt med att läget förändras. Länkarnas innehåll och språkversioner är på respektive tjänsteproducents ansvar. Språket anges för varje länk.

I delen Aktuellt på webbplatsen taike.fi finns en separat.

Idén att sammanställa coronainformation för konstnärer och konstpubliken kom från Taikes länskonstnärer. Länskonstnär Annika Dahlsten ansvarade för att samla information om stödformer för konstnärer.

– När undantagstillståndet infördes i Finland ställde jag in alla träffar och evenemang som jag höll på och organiserade. Samtidigt kom oron över konstnärers trygghet och inkomster. Jag följde diskussioner om coronan och det slog mig hur splittrad informationen är. Jag kontaktade mina egna konstnärsnätverk och delade tips som jag hittat. Det ledde till tanken att sammanställa information från aktörer inom olika konstarter och myndigheter på ett ställe på Taikes webbplats. Konstfältet är mångformigt och stort, och konstnärens arbete otypiskt. Med hjälp av länklistan på vår webbplats får så många som möjligt information och stöd. Vi tar gärna emot tips om sådant som saknas på sidan!