Nyhet

Skattefria konsttävlingar: ansök om skattefrihet senast den 31 augusti

Arrangörer av konsttävlingar kan ansöka om skattefrihet för sina tävlingspris genom att skicka en ansökan till Taike. Ansökan ska ha kommit in till registratorskontoret senast den 31 augusti 2023 kl. 16.00.

För vem

Arrangörer av konsttävlingar kan ansöka om skattefrihet för sina tävlingspris. Skattefrihet ansöks för pris som delas ut under 2024.

Centret för konstfrämjande föredrar ärendet för undervisnings- och kulturministeriet. Vid behov hör Taike statens konstkommissioner i ärendet. Det slutliga beslutet fattas av finansministeriet på föredragning från undervisnings- och kulturministeriet.

För vad

Finansministeriet utser årligen de konsttävlingar, vilkas pris inte anses vara skattepliktig inkomst enligt 83 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

Tävlingarna bör vara:

  • konstnärligt betydande
  • nationella eller internationella konsttävlingar.

För hederspris ansöks inte skattefrihet. Det finns separata bestämmelser om deras skattefrihet.
Tävlingarna uppräknas i finansministeriets förordning som utfärdas årligen. Förordningen gäller beskattningen 2024.

Ansökningstid 1.6.2023 –31.8.2023

Ansökan om skattefrihet för tävlingspris ska ha kommit in till Taike senast kl. 16.00 den sista ansökningsdagen. Skicka din ansökan om skattefrihet och bilagor med e-post till Taikes registratorskontor, [email protected]. Om din ansökan kommer in för sent kan den inte beaktas vid ärendets behandling.

Ansök om skattefrihet för tävlingspris med detta pdf-formulär.

Bifoga även tävlingens regler eller mer information om tävlingens regler och principer i e-postmeddelandet.
När du har skickat formuläret och bilagorna till Taikes registratorskontor får du ett e-postmeddelande med en länk för att komplettera dina uppgifter. Ansökan ska kompletteras inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Meddelande om beslutet

Finansministeriet offentliggör beslutet genom en förordning senast i januari. Beslutet finns tillgängligt på adressen www.finlex.fi under namnet Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2024. Enskilda sökande meddelas inte separat om beslutet. 

Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2023

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
[email protected]

Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2023