Meddelande

Konstnärer ägnar cirka 60 procent av sin totala arbetstid åt att skapa konst – annat arbete utförs främst för att inkomsterna från konstnärligt skapande inte räcker till för att leva på

I den senaste Konst- och kulturbarometern undersöktes konstnärers arbete. Resultaten av enkätundersökningen visade att konstnärer verkar och skapar konst inom en rad olika samhällssektorer. Men ungefär hälften av deras arbete är något annat än konstnärligt skapande. Konst- och kulturbarometern 2023 presenteras vid ett publikevenemang på Semifinal den 17 april 2024.
Lähikuva säveltäjän käsistä kirjoittamassa nuotteja paperille.

Konst- och kulturbarometern, som tas fram i samarbete mellan Centret för konstfrämjande och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, kartlägger varje år konstnärers syn på aktuella fenomen. I den senaste barometern ligger fokus på konstnärers arbete och dess olika former. Sammanlagt 1 417 konstnärer svarade på barometerenkäten hösten 2023.

Barometern visar att konstnärer breddar sin verksamhet och sitt arbete till väldigt många olika samhällssektorer, både genom att skapa konst och utföra annat arbete. Även om det konstnärliga skapandet är koncentrerat till de traditionella konstarterna skapas det också konst inom många andra sektorer. Multikonstnärligt arbete är mycket vanligt bland konstnärer tillsammans med självständigt konstnärligt arbete inriktat på en enda konstart. Multikonstnärlighet är också viktigt för att hitta sysselsättning.

Vid sidan av sitt konstnärliga arbete, och ofta för att finansiera det, utför konstnärer också en hel del annat arbete. Annat arbete utförs huvudsakligen för att inkomsterna från konstnärligt skapande inte räcker till för att leva på. Arbetet uppfattas delvis som meningsfullt, och många konstnärer skulle gärna utföra arbete som kräver konstnärens yrkesskicklighet om utbudet var större. Men konstnärer upplever också att annat arbete är betungande och tar tid och energi från konstnärligt skapande.

En konstnärs inkomster kommer från många olika källor – ungefär hälften från konstnärligt skapande

Det är typiskt för konstnärer att ha inkomster från många olika källor. Fragmenteringen av inkomster ger ibland frihet att påverka sina arbetstider och arbetets innehåll, men ofta hänger det också ihop med osäkerhet om arbetstillfällen och försörjning, obetald och otillräcklig semester samt problem med social trygghet. För somliga konstnärer passar upplägget bra, för andra är det ansträngande och betungande.

Konstnärerna som deltog i undersökningen uppskattade att de i genomsnitt fått cirka hälften av sina inkomster från konstnärligt skapande. De vanligaste inkomstkällorna för konstnärerna var arvode eller arbetsersättning, lön, arbetsstipendium och upphovsrättsersättning. Drygt en fjärdedel av konstnärerna hade under året fått arbetslöshetsförmån.

Välkommen till ett diskussionsevenemang

Resultaten från Konst- och kulturbarometern presenteras vid ett diskussionsevenemang den 17 april 2024 på Semifinal (Urho Kekkonens gata 6, Helsingfors). Evenemanget kan också följas på nätet. Länk till sändningen, program för evenemanget och mer information hittar du på Taikes webbplats (på finska).

Konst- och kulturbarometern 2023: Konstnärens många arbetsformer

Rapporten kan laddas ner från Cupores och Taikes webbplatser.

Ruusuvirta, Minna, Kanerva, Anna, Rensujeff, Kaija & Leppänen, Aino: Konst- och kulturbarometern 2023. Konstnärens många arbetsformer. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore. Cupores webbpublikation 78.

Mer information

Anna Kanerva, specialforskare, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, [email protected], tfn +358 50 302 1414