Publikation

Kaikuja / Ekon / Echoes

Våren 2018 startade Centret för konstfrämjande och Centrumbiblioteket Ode ett gemensamt pilotprojekt om mediekonst. Pilotprojektet växte och blev ett femårigt mångfacetterat samarbete, dit vi bjöd in ett stort antal konstnärer och samarbetspartner inom konstbranschen.
Julkaisun kansi, jossa graafinen musta kuutio.

Typ av publikation

PDF

Författare

Annika Dahlsten (toim.)

Utgivare

Taiteen edistämiskeskus

Publikationstid och -plats

Helsinki 2023