Taustakuva

Arkitektur

Även en vanlig byggnad
kan vara fin.

- Sauli

Senast ändrad: 01.09.2016

Arkitektur

Senast ändrad: 15.12.2017
Taike beviljade 380 000 euro för konstprojekt till byggd miljö

Stöd för konstanskaffningar får 16 byggherrar runtom i landet. Målet för bidraget En procent av byggnadskostnaderna för konst är att konstanskaffningar redan i tidigt skede tas med i planeringen av...

Läs mer

Arkitekturens konstnärsstipendium åt nio konstnärer

Statens arkitektur- och formgivningskommission har delat ut arkitekturens konstnärsstipendier som inleds i början av 2015. Stipendiet beviljades åt nio arkitekter från 20 sökanden.

Läs mer

Centret för konstfrämjande beviljar statsbidrag för konstanskaffningar till byggnadsverk – ansökningen inleds 2 juni

Bidraget är avsett för sammanslutningar såsom kommuner, samkommuner, företag, stiftelser och föreningar som anskaffar konstverk till sina byggnadsverk med en procent av byggnadskostnaderna. Bidrag...

Läs mer

Byggnadskonst och formgivning främjades med 700 000 euro

Centret för konstfrämjande och statens arkitektur- och formgivningskommission har beviljat årets stipendier och bidrag för sammantaget 730 000 euro. Som specialbidrag åt sammanslutningar beviljades...

Läs mer

Arkitekterna Selina Anttinen och Vesa Oiva erhöll statspriset för arkitektur

Priset som beviljas av statens arkitektur- och formgivningskommission delades ut av kulturminister Paavo Arhinmäki i statsrådets festvåning den 15 november. Priset är 15 000 euro och det betalas av...

Läs mer

Konstnärsstipendier och två konstnärsprofessorer till arkitekturen

Statens arkitektur- och formgivningskommission har delat ut arkitekturens konstnärsstipendier som inleds år 2014. Sammanlagt 32 ansökningar inkom och stipendiet erhölls av 11 konstnärer.

Läs mer

Centret för konstfrämjande delade ut 8,4 miljoner euro

Centret för konstfrämjande delade ut understöd för 8,4 miljoner euro. Besluten fattades i samråd med statens konstkommissioner.

Läs mer

Centret för konstfrämjande delade ut 142 000 euro för att främja byggnadskonst

Understöd gavs åt 19 projekt som främjar byggnadskonst. Ansökningarnas antal var 20.

Läs mer

Arkitekturkommissionen delade ut 85 000 euro i understöd

Statens arkitekturkommission fattade beslut om understöd för främjande av byggnadskonst år 2013.

Läs mer

Konstnärsstipendier för arkitektur 2013

Statens arkitekturkommission har beslutit konstnärsstipendierna fr.o.m. början av 2013.

Läs mer

Kontakt

Arkitektur- och formgivningskommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer