Taustakuva

Arkitektur

Även en vanlig byggnad
kan vara fin.

- Sauli

Senast ändrad: 01.09.2016

Arkitektur

Finsk arkitektur är internationellt erkänd och högklassig.

Centret för konstfrämjande och arkitektur- och formgivningskommissionen stöder arkitektur och landskapsarkitektur genom att bevilja stipendier och specialbidrag till enskilda aktörer, arbetsgrupper och sammanslutningar.

Centret för konstfrämjande stöder också projekt enligt enprocentsprincipen och erbjuder experttjänster inom offentlig konst.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder nationella sammanslutningar inom arkitektur genom att bevilja verksamhetsbidrag.

Senast ändrad: 05.07.2019
Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Poststrejkens inverkan på stipendieansökningar

Taike ansvarar inte för fördröjningar som Postens strejk orsakar ansökningar skickade per post. Ansökningar som kommer för sent beaktas inte. Ansökningstiden för Taikes stipendier slutar torsdagen...

Läs mer

Ansökningstiden för Taikes stipendier och bidrag börjar 1 oktober

Taike fördelar för första gången femåriga utvecklingsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst.

Läs mer

Enkät om konstnärernas utkomst och levebröd

Konst- och kulturbarometern behandlar i år konstnärernas utkomst och levebröd. Data till barometern samlas in genom en enkät på nätet och den är öppen för alla konstutövare på alla konstområden.

Läs mer

Taikes nya tjänst stöder offentliga konstprojekt

Centret för konstfrämjande startar en ny experttjänst inom offentlig konst. Två konstexperter inledde sitt arbete i början av september. Syftet är att förstärka enprocentsprincipen och konst i den...

Läs mer

Konstnärsstipendier inom arkitektur 2020

Arkitektur- och formgivningskommissionen har fördelat konstnärsstipendier inom arkitektur för perioden som inleds i början av 2020. Sju konstnärer fick stipendium.

Läs mer

Taike stöder konst i den byggda miljön med 285 000 euroaike stöder konst i den byggda miljön med 285 000 euro

Centret för konstfrämjande har fördelat 285 000 euro i bidrag till nya konstprojekt som följer enprocentsprincipen. Bidragen stöder nio projekt på olika håll i Finland. Konsten förstärker den...

Läs mer

Mobilitetsstipendier för 2019 (ansökan i februari)

Totalt 182 000 euro fördelades i mobilitetsstipendier. Mobilitetsstipendium beviljades till 101 konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Antalet sökande var 522.

Läs mer

Finlands första länskonstnär i outsiderkonst inledde arbetet

Etnomusikolog, FM Esa Vienamo har valts till länskonstnär i outsiderkonst. I sitt arbete ska länskonstnären i outsiderkonst främja outsiderkonstnärers möjligheter att utöva sin konst, förstärka...

Läs mer

Taike fördelade 2,3 miljoner euro i festivalbidrag

Bidrag beviljades till 105 konst- och kulturfestivaler. Antalet sökande var 164.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer