Taustakuva

Arkitektur

Även en vanlig byggnad
kan vara fin.

- Sauli

Senast ändrad: 01.09.2016

Arkitektur

Finsk arkitektur är internationellt erkänd och högklassig.

Centret för konstfrämjande och arkitektur- och formgivningskommissionen stöder arkitektur och landskapsarkitektur genom att bevilja stipendier och specialbidrag till enskilda aktörer, arbetsgrupper och sammanslutningar.

Centret för konstfrämjande stöder också projekt enligt enprocentsprincipen och erbjuder experttjänster inom offentlig konst.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder nationella sammanslutningar inom arkitektur genom att bevilja verksamhetsbidrag.

Senast ändrad: 05.07.2019
Taike stöder konst i den byggda miljön med 285 000 euroaike stöder konst i den byggda miljön med 285 000 euro

Centret för konstfrämjande har fördelat 285 000 euro i bidrag till nya konstprojekt som följer enprocentsprincipen. Bidragen stöder nio projekt på olika håll i Finland. Konsten förstärker den...

Läs mer

Mobilitetsstipendier för 2019 (ansökan i februari)

Totalt 182 000 euro fördelades i mobilitetsstipendier. Mobilitetsstipendium beviljades till 101 konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Antalet sökande var 522.

Läs mer

Finlands första länskonstnär i outsiderkonst inledde arbetet

Etnomusikolog, FM Esa Vienamo har valts till länskonstnär i outsiderkonst. I sitt arbete ska länskonstnären i outsiderkonst främja outsiderkonstnärers möjligheter att utöva sin konst, förstärka...

Läs mer

Taike fördelade 2,3 miljoner euro i festivalbidrag

Bidrag beviljades till 105 konst- och kulturfestivaler. Antalet sökande var 164.

Läs mer

Specialbidrag inom arkitektur

Sex sammanslutningar beviljades bidrag på totalt 79 000 euro. Antalet sökande var åtta.

Läs mer

Projektstipendier inom arkitektur för 2019

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 121 000 euro. Stipendier beviljades till 12 konstnärer och arbetsgrupper. Antalet ansökningar var 25.

Läs mer

Flest konstnärspensioner beviljades inom visuell konst

Centret för konstfrämjande (Taike) fördelade 58 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Konstrådet: Finansieringen av konst och kultur bör höjas till en procent av statsbudgeten

Finansieringen av konst och kultur bör motsvara områdets samhälleliga effekter, de diversifierade verksamhetsformerna samt satsningarna på utbildning.

Läs mer

Taike fördelade 9,6 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 9 605 000 euro. För första gången fördelades också treåriga verksamhetsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst. 30...

Läs mer

Taike fördelade sammanlagt 452 000 euro i bidrag för kulturens välfärdsinverkan

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder kulturens välfärdsinverkan med 452 000 euro. Totalt 26 sammanslutningar beviljades bidrag.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer