Taustakuva

Filmkonst

Bra berättelser är en del av vår kultur, filmen är ett överlägset sätt
att berättä dem.

- Matti

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Filmkonst

Filmkonsten är en viktig del av vår nationella kultur. Staten stöder konstnärer, produktionsbolag och aktörer inom filmkulturen för att garantera konstgrenens verksamhetsförutsättningar i Finland. Produktions- och spridningsunderstöd ges av Finlands filmstiftelse, som delar ut majoriteten av stöd för filmbranschen. Audiovisuella konstkommissionens uppgift är att understöda konstnärer som arbetar i filmbranschen samt att upprätthålla nationell filmkultur.

Kommissionen understöder bland annat filmevenemang samt regionala filmcentras verksamhet. Filmcentren arrangerar för alla öppna evenemang, förevisningsserier och workshops, samt upprätthåller filmklubbsverksamhet. Filmkulturen i Finland är stark tack vare filmcentren.

Senast ändrad: 07.03.2018
Specialbidrag inom filmkonst

Sju sammanslutningar fick bidrag på totalt 67 000 euro. Antalet sökande var 17.

Läs mer

Projektstipendier inom filmkonst för 2019

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 87 000 euro. 16 konstnärer fick stipendium. Antalet ansökningar var 103.

Läs mer

Taike stöder filmvisning och filmmakare med 159 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) och kommissionen för audiovisuell konst har fördelat stipendier och bidrag för filmkonst uppgående till totalt 159 000 euro. Projektstipendium beviljades åt 13...

Läs mer

Taike fördelade 8,3 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 8,3 miljoner euro. Bidragen fördelades på 153 bidragsmottagare inom tio olika konstarter. För första gången beslöt Taike...

Läs mer

Foley-artisten Heikki Kossi fick statspriset i filmkonst

Kommissionen för audiovisuell konst tilldelade året 2017 statspris i filmkonst till foley-artisten Heikki Kossi. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000 euro betalas ur...

Läs mer

Inhemsk film tilldelas en halv miljon euro kvalitetsstöd

Statens audiovisuella konstkommission delade ut kvalitetsstöd åt 24 filmer för sammantaget 500 000 euro. Det största stödet, 60 000 euro gick till den långa spelfilmen Den lyckligaste dagen i Olli...

Läs mer

Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut 61 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Filmkonst främjas med 284 000 euro

Centret för konstfrämjande och statens audiovisuella konstkommission delade ut stipendier och bidrag för manusförfattande av filmer, arrangering av filmevenemang och -festivaler samt övriga projekt...

Läs mer

Taikes åtta miljoner svarar inte på fältets nödrop

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut verksamhetsbidrag för 7,9 miljoner euro. Stöd beviljas till åtta konstarter: filmkonst, litteratur, bildkonst, musik, scen-, cirkus-, dans- och...

Läs mer

Statspriset i filmkonst går till regissören Juho Kuosmanen, producenten Jussi Rantamäki och fotografen J-P Passi

Priset som beviljas av statens audiovisuella konstkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Kontakt

Kommissionen för audiovisuell konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer