Taustakuva

Tavastland

© Janica Soppela
Senast ändrad: 28.08.2016

Tavastland

I Egentliga Tavastland och i Päijänne-Tavastland finns ett av Taikes regionala expertorgan, Tavastlands konstkommission. Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier inom sin region och fördelar årligen Tavastland konstpris.

Taikes länskonstnärer är också verksamma inom projekt för konstfrämjande i Tavastland.

Se kontaktuppgifter till kundtjänsten till höger.

Personalens kontaktuppgifter hittar du genom personsök.

Senast ändrad: 05.05.2021
Statspris till 13 meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Statens konstkommissioner har tilldelat statspriserna 2021 till meriterade konstnärer, arbetsgrupper och konstsammanslutningar.

Läs mer

Taikes stipendier kan sökas från 1 oktober

Höstens utlysning innebär förändringar för stipendieansökningarna. Mobilitetsstipendier kan nu ansökas för sista gången. I fortsättningen kan projektstipendier ansökas för internationalisering och...

Läs mer

Specialbidrag inom danskonst 2021

Fem sammanslutningar beviljades totalt 42 500 euro. Antalet sökande var 20.

Läs mer

Specialbidrag inom scenkonst 2021

Sju sammanslutningar fick bidrag på totalt 60 000 euro. Antalet sökande var 29.

Läs mer

Specialbidrag inom litteratur 2021

Fem sammanslutningar fick bidrag på totalt 45 000 euro. Antalet sökande var 21.

Läs mer

Specialbidrag inom filmkonst 2021

Fyra sammanslutningar fick bidrag på totalt 43 000 euro. Antalet sökande var 15.

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer och konstsammanslutningar

Statens konstkommissioner har fördelat statspriserna 2020 till meriterade konstnärer och konstsammanslutningar.

Läs mer

Specialbidrag inom multikonst 2020

Fyra sammanslutningar beviljades bidrag på totalt 45 000 euro. Antalet ansökningar var 21.

Läs mer

Konstnärspension till 61 meriterade konstnärer

Taike har fördelat 61 extra konstnärspensioner. Flest konstnärspensioner, 16 inalles, fördelades till konstnärer inom visuell konst. Sammanlagt 13 musiker och tonsättare samt 12 scenkonstnärer...

Läs mer

Specialbidrag inom cirkuskonst 2020

Fem sammanslutningar beviljades totalt 35 000 euro. Antalet sökande var sju.

Läs mer

Specialbidrag inom danskonst 2020

Nio sammanslutningar beviljades totalt 85 000 euro. Antalet sökande var 23.

Läs mer

Specialbidrag inom scenkonst 2020

Sju sammanslutningar fick bidrag på totalt 100 000 euro. Antalet sökande var 25.

Läs mer

Konstkommissionernas fördelning oförändrad

Sju statliga konstkommissioner och 13 regionala konstkommissioner fattar 2021–2020 beslut om statens stipendier och priser till konstnärer. Konstrådet fastställde verksamhetsområden, namn och...

Läs mer

Taike fördelade 12,7 miljoner euro till kontsammanslutningar

Centret för konstfrämjande (Taike) finansierar konstsammanslutningar med 12 654 000 euro. Taikes finansiering till alla konstarter ökade, mest växte bidraget till scenkonst. Sammanslutningar inom...

Läs mer

Specialbidrag inom mediekonst 2020

Tre sammanslutningar beviljades bidrag på totalt 20 000 euro. Antalet sökande var fyra.

Läs mer

Specialbidrag inom filmkonst 2020

Fem sammanslutningar fick bidrag på totalt 53 000 euro. Antalet sökande var 15.

Läs mer

Specialbidrag inom litteratur 2020

Sju sammanslutningar fick bidrag på totalt 75 000 euro. Antalet sökande var 13.

Läs mer

Taike finansierar kulturtidskrifter med närmare 800 000 euro.

Bidragen till kulturtidskrifter förstärker yttrandefriheten och en mångsidig informationsförmedling i samhället. Bidrag beviljades till 54 tryckta tidskrifter och webbpublikationer som...

Läs mer

Statspris till 14 meriterade konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser för arkitektur, barnkultur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik samt scenkonst. Statspriset...

Läs mer

Poststrejkens inverkan på stipendieansökningar

Taike ansvarar inte för fördröjningar som Postens strejk orsakar ansökningar skickade per post. Ansökningar som kommer för sent beaktas inte. Ansökningstiden för Taikes stipendier slutar torsdagen...

Läs mer

Kontakt

Kouvolabyrån
Kauppamiehenkatu 4
45100  Kouvola
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Kouvola Senast ändrad: 02.07.2019