Taustakuva

Mellersta Finland

© Matti Myller
Senast ändrad: 28.08.2016

Mellersta Finland

I Mellersta Finland finns ett av Taikes regionala expertorgan, Mellersta Finlands konstkommission. Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier inom sin region och fördelar årligen Mellersta Finland konstpris.

Taikes länskonstnärer är också verksamma inom projekt för konstfrämjande i Mellersta Finland.

Se kontaktuppgifter till kundtjänsten till höger.

Personalens kontaktuppgifter hittar du genom personsök.

Senast ändrad: 05.05.2021
Mellersta Finlands arbets-, projekt- och barnkulturstipendier för 2019

Mellersta Finlands konstkommission har fördelat arbets- och projektstipendier uppgående till totalt 165 000 euro. 12 konstnärer fick arbetsstipendium. Antalet sökande var 54. Projektstipendium...

Läs mer

Nya medlemmar i Mellersta Finlands och Österbottens konstkommission

Som ny medlem i Mellersta Finlands konstkommission börjar danslärare, koreograf och dansare Miia Elivuo från Jyväskylä och i Österbottens konstkommission bildkonstnär Heikki Mäki-Tuuri från...

Läs mer

Två nya medlemmar till konstkommissionerna

Som ny medlem i statens medie-, serie- och illustrationskonstkommission börjar seriekonstnär och illustratör Kaisa Leka från Borgå. Som ny medlem i Mellersta Finlands konstkommission börjar...

Läs mer

Sari Ilmola specialsakkunnig till Centret för konstfrämjandets Mellersta Finlands regionalbyrå

I Centret för konstfrämjandets Mellersta Finlands regionalbyrå börjar fil.mag., länskonstnär Sari Ilmola från Jyväskylä som specialsakkunnig från och med 1.8.2013.

Läs mer

Utnämningar i Centret för konstfrämjande

Tre specialsakkunniga och tre planerare har utnämnts till Centret för konstfrämjande från och med 1.8.2013.

Läs mer

Kontakt

Jyväskyläbyrån
Keskustie 20 C 32
40100  Jyväskylä
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Jyväskylä Senast ändrad: 02.07.2019