Taustakuva

Österbotten

© Johanna Hagman
Senast ändrad: 28.08.2016

Österbotten

I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten finns ett av Taikes regionala expertorgan, Österbottens konstkommission. Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier inom sin region och fördelar årligen Österbotten konstpris.

Taikes länskonstnärer är också verksamma inom projekt för konstfrämjande i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Se kontaktuppgifter till kundtjänsten till höger.

Personalens kontaktuppgifter hittar du genom personsök.

Senast ändrad: 05.05.2021
960 000 euro fördelades i visningsstipendier för bildkonst

Stipendium beviljades till 80 konstnärer för sex månaders konstnärligt arbete. Antalet ansökningar var 1167. Stipendiet är på 12 000 euro.

Läs mer

Nomineringen av kandidater till konstkommissionerna har inletts

Centret för konstfrämjande (Taike) ber att få förslag på medlemmar till statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna senast 15 maj.

Läs mer

2,7 miljoner euro delades ut i biblioteksstipendier

Biblioteksstipendienämneden för författare och översättare har fördelat stipendier på sammanlagt 2 700 000 euro för 2022. Inom skönlitteratur beviljades 2 435 000 euro. 192 författare och 53...

Läs mer

Festivalbidrag för 2022

Taike fördelade 2 233 000 euro till festivaler som arrangeras 2022. Totalt 88 festivalarrangörer beviljades bidrag. Antalet sökande var 135.

Läs mer

Konstnärer ser positivt på framtiden – tilltro till det egna skapandet, påverkansmöjligheter och konstnärskapet grund för optimism

Konst- och kulturbarometern visar att konstnärer har en optimistisk syn på framtiden, men oro över utkomsten och den egna orken försämrar välbefinnandet. Resultaten från barometern diskuteras 7...

Läs mer

Taikes projektsipendier för 2022

Uppgifterna uppdateras på den här sidan enligt kommissionernas tidtabell.

Läs mer

Taikes specialbidrag för 2022

Uppgifterna uppdateras på den här sidan enligt kommissionernas tidtabell.

Läs mer

Projektstipendier för främjande av kulturell mångfald 2022

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 173 000 euro. 28 sökande fick stipendium. Antalet ansökningar var 238.

Läs mer

Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet 2022

Totalt 39 sammanslutningar fick 510 000 euro. Antalet sökande var 102.

Läs mer

Specialbidrag inom bildkonst 2022

13 sammanslutningar fick bidrag på sammanlagt 95 000 euro. Antalet sökande var 25.

Läs mer

Specialbidrag inom illustration och seriekonst 2022

En sammanslutning fick bidrag på sammanlagt 10 000 euro. Antalet sökande var ett.

Läs mer

Specialbidrag inom fotokonst 2022

Två sammanslutningar fick bidrag på sammanlagt 19 000 euro. Antalet sökande var fyra.

Läs mer

Specialbidrag inom multikonst 2022

Sju sammanslutningar fick bidrag på sammanlagt 75 000 euro. Antalet sökande var 32.

Läs mer

Specialbidrag inom musik 2022

43 sammanslutningar fick bidrag på sammanlagt 559 500 euro. Antalet sökande var 86.

Läs mer

Projektstipendier för illustration och seriekonst 2022

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 212 000 euro. 35 sökande fick stipendium. Antalet ansökningar var 105.

Läs mer

Projektstipendier för bildkonst 2022

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 649 500 euro. 169 sökande fick stipendium. Antalet ansökningar var 799.

Läs mer

Projektstipendier för fotokonst 2022

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 260 000 euro. 48 sökande fick stipendium. Antalet ansökningar var 166.

Läs mer

Specialbidrag inom formgivning 2022

Fyra sammanslutningar fick bidrag på sammanlagt 63 000 euro. Antalet sökande var 12.

Läs mer

Projektstipendier för formgivning 2022

De beviljade projektstipendierna uppgick till totalt 323 000 euro. 39 sökande fick stipendium. Antalet ansökningar var 161.

Läs mer

Specialbidrag inom cirkuskonst 2022

Två sammanslutningar fick bidrag på sammanlagt 20 000 euro. Antalet sökande var 5.

Läs mer

Kontakt

Vasasbyrån
Wolffskavägen 35 C
65200  Vasa
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Vasa Senast ändrad: 02.07.2019