Blogi - Puheenvuoroja taiteen puolesta

 

Monivärinen ruudukko, jossa teksti puheenvuoroja taiteen puolesta.

Viimeksi muokattu: 04.12.2020

Taiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittäminen on tärkeää (27.09.2022 Saara Vesikansa)
0 kommenttia

Taide on luovaa työtä, joka on erityisen suoraan sidoksissa tekijään ja hänen henkilökohtaisiin voimavaroihinsa. Taiteilija kuitenkin tyypillisesti tekee työtään epävarmassa kontekstissa. Tämä on taiteilijan työhyvinvoinnin paradoksi.


Tunnistaako YEL-uudistus taiteilijayrittäjän tilanteen? (25.08.2022 Henri Terho)
0 kommenttia

Eduskunnassa on parhaillaan käynnissä yrittäjien eläkelain (YEL) uudistuksen käsittely. YEL koskee myös taiteilijayrittäjiä. YEL-uudistuksen vaarana on se, että vakuutusmaksut nousevat niin paljon, että yrittäjyys muodostuu taiteilijoille mahdottomaksi. Uudistus pitäisi toteuttaa niin, että taiteilijoiden eläketurva parantuisi kestävällä tavalla.


Julkisen taiteen kevätpäivä toi yhteen kentän toimijoita (01.06.2022 Maija Kasvinen)
0 kommenttia

Julkisen taiteen kevätpäivän tarkoitus on luoda alusta keskustelulle julkisesta taiteesta, jakaa tietoa alan kehityksestä sekä koota yhteen kentän toimijoita. Viime hetken ohjelmamuutoksista huolimatta tarjoiltiin osallistujille monipuolinen kattaus ajankohtaisia kuulumisia niin kotimaasta kuin ulkomailta.


Tietoa ja keskustelua taiteilijoiden työn ja työnteon tulevaisuudesta (17.05.2022 Kaija Rensujeff)
0 kommenttia

Taiteilijat ovat uuden Taiteen ja kulttuurin barometrin tulosten mukaan optimistisia tulevaisuuttaan kohtaan. Näyttää siltä, että taiteilija-ammateissa toimimiseen liittyy voimavaratekijöitä, joiden ansiosta vaikeidenkin aikojen jälkeen usko tulevaisuuteen ja siihen liittyviin vaikutusmahdollisuuksiin voi säilyä.


Taiteen talo Turkuun (21.12.2021 Annika Dahlsten)
2 kommenttia

Taiteen ja kulttuurin kentälle on tyypillistä tilojen sirpaleisuus ja hajautuminen eri lokaatioihin sen mukaan, mistä kulloinkin taidetoimijat sattuvat löytämään tarpeeksi edulliset tilat toiminnalleen. Asianmukaisten ja toimintaa edistävien kulttuuritilojen tarve on huutava ympäri Suomea.


Uusi avaus ja uutta rahaa (11.11.2021 Antti Huntus)
0 kommenttia

Suurten suomalaisten säätiöiden ja valtion päätös perustaa yhteinen rahasto tukemaan esittävien taiteiden vapaiden ryhmien työskentelyä on vuoden hyvä uutinen.


Kesäisten silmälasien takaa (25.08.2021 Heli Kauhanen)
2 kommenttia

Aamu-uinnin jälkeen löysin rantakiven, jota tunnustellessani mietin sen olemusta, värejä ja mineraaleja. Mietin, millainen se olisi koruna, ja kuinka sen kaunis muoto saattelisi ja ohjailisi sen tekijänsä käsissä valmiiksi koruksi. Katselin kiveä hetken korumuotoilijan silmälasien läpi ennen kuin laskin sen takaisin rantaveteen jatkamaan luonnollista hioutumistaan.


Taiteilijoiden ja kuntien kulttuurivastaavien mukaan Taiken asiantuntijat osaavat asiansa (29.06.2021 Kaija Rensujeff)
0 kommenttia

Kuntien kulttuurivastaavat arvostavat Taiken asiantuntijuutta sekä kaupungeissa että maaseudulla. Taiteilijat puolestaan kokevat vahvaa epäluottamusta kuntapäättäjien ja kunnan viranhaltijoiden osaamiseen taidetta ja kulttuuria koskevissa asioissa. Tulokset käyvät ilmi vuoden 2020 Taiteen ja kulttuurin barometristä, jossa selvitettiin taiteen tekemistä kunnissa.


Taiteen ja tieteen avulla ilmastonmuutosta vastaan (02.06.2021 Hans-Peter Schütt)
0 kommenttia

Sensus Communis–ympäristön arvostamisen uusi aika –hankkeessa taide ja tiede pyrkivät yhdessä vastaamaan kulttuurin ja ympäristön kestämättömästi kehittyvän suhteen asettamaan haasteeseen. Taiteen ja tieteen yhteistyöllä etsitään toimintatapoja kestävän kehityksen tukemiseksi.


Taiteilijoiden ja kuntien tiiviimpään yhteistyöhön tarvitaan osaamista (20.05.2021 Kaija Rensujeff)
0 kommenttia

Uuden Taiteen ja kulttuurin barometrin mukaan taiteilijoita ei arvosteta etenkään pienemmissä kunnissa. Taiteilijat tuntevat olevansa omissa asuinkunnissaan näkymättömiä samaan aikaan, kun päätöksentekijät ja viranhaltijat palkkaavat taiteilijoita tai hankkivat teoksia ja esityksiä oman kunnan ulkopuolelta. Kuntien kulttuurivastaaville ja kuntapäättäjille tarvitaan enemmän kykyä nähdä lähelle.


Suomi ansaitsee ja saa oman kello- ja korumuseon (11.05.2021 Heli Kauhanen)
0 kommenttia

Samoihin aikoihin kun aloitin läänintaiteilijana Taikessa, oli Kellomuseolla virinnyt ajatus laajentaa toimintaansa myös koruihin. Pienellä korualallamme, jolla on maailmanlaajuistikin ajateltuna huima historia, omaa teollisuutta ja valtavan hienoja taiteilijoita, ei kuitenkaan ollut omaa museota.


Kenen luonto? – eräs prosessi (31.03.2021 Marko Hämäläinen)
1 kommenttia

Tavatessamme huhtikuussa 2018 Seinäjoen asemalla meillä on ajatuksenpätkä luontokuvausta ja valokuvataidetta yhdistävästä keskustelutilaisuudesta. Latvan Jennin idea, joka oli hautautunut kiireisiin.


Taiteilijanarratiivit ja toimeentulo (22.12.2020 Raimo Pesonen)
0 kommenttia

Hahmotamme todellisuutta narratiivien kautta. Ihmismieli torjuu kaoottisuutta kertomalla tarinoita, jotka rakentuvat juoneen sopivista tapahtumista. Narratiivien olemassaolon ja ohjaavan merkityksen tiedostaminen on tärkeää myös taiteilijoiden toimeentulosta keskusteltaessa.


Julkisen taiteen korjausvelka kasvaa (30.11.2020 Maija Kasvinen ja Henri Terho)
1 kommenttia

Suomessa on 2000-luvulla toteutettu julkisen taiteen hankkeita enemmän kuin koskaan. Teoksia valmistellaan ja tehdään intensiivisesti, mutta lopahtaako kiinnostus julkistamisen jälkeen? Taike selvitti, millä tavalla keskuskaupungeissa pystytään pitämään huolta julkisista taideteoksista.


Aluksi oli taito ja sitten tuli taide (12.10.2020 Pia Houni)
0 kommenttia

Taiteilijan ammatti on yksi vanhimmista. Ei ihme, sillä niin kauan kuin ihminen on luonut elintilaansa, hän on luonut myös estetiikkaa ympärilleen. Taiteilijan työ ei kuitenkaan ole itseilmaisun näpertelyä tai pakottavaa esiintymisen tarvetta. Se on ensisijaisesti taidon harjoittamista.


Julkinen taide ei pysähdy koronaan (13.05.2020 Henri Terho)
0 kommenttia

Kuvataiteen kenttä on korona-epidemian myötä haavoittunut, kun näyttelyt, työpajat ja opetustyö on jouduttu perumaan. Julkisen taiteen tilanteessa on onneksi muitakin sävyjä. Julkinen tila, ja sen taide, on yhä suurelta osin käytössämme.


Mitä pelit ovat opettaneet minulle koronasta ja kriiseistä (01.04.2020 Jaakko Kemppainen)
0 kommenttia

Kalenterit tyhjenevät ja ihmiset sulkeutuvat koteihinsa. Talvella ei ole lunta tai sitä on kaksi metriä. Elämme outoja aikoja, mutta minä olen elänyt niitä aiemminkin. Peleissä, kirjoittaa pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen.


Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku