Publication

"Emme ole voineet tänä vuonna..." - Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta

Raportissa tarkastellaan kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vaikutuksia taiteilijan taiteelliseen työhön.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pauli Rautiainen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2010

ISBN

978-952-5253-68-9

Tässä raportissa tarkastellaan ensin yleisesti vuodelle 2006 taiteilija-apurahaa hakeneita taiteilijoita. Sen jälkeen käsitellään kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen saaneiden taiteilijoiden saamaa muuta valtion taiteilijatukea, jolla tarkoitetaan tässä raportissa Taiteen keskustoimikunnan, sen yhteydessä toimivien apurahalautakuntien, valtion taidetoimikuntien sekä alueellisten taidetoimikuntien myöntämää suoraa rahallista tukea taiteilijan taiteelliseen työskentelyyn ja taideprojekteihin. Palkintoluonteista (valtionpalkinnot ym.) ja työsuhdeluonteista (taiteilijaprofessuurit ja läänintaiteilijan toimet) tukea ei tässä raportissa lueta valtion taiteilijatukeen. Tämän jälkeen analysoidaan kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vaikutuksia taiteilijan taiteelliseen työskentelyyn ja kielteisen apurahapäätöksen saaneiden käsityksiä taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta. Analyysi perustuu kielteisen päätöksen vuodelle 2006 saaneille keväällä 2007 osoitettuun lomakekyselyyn. Lopuksi raportissa käsitellään taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuutta eri näkökulmista.