Publication

Kulttuuriyhteisöjen harkinnanvarainen tuki - Valtionavustusjärjestelmän muutokset ja yhteisöjen toimintamahdollisuudet

Selvityksessä tarkastellaan kulttuuri- ja taideyhteisöille tarkoitetun harkinnanvaraisen valtionavustuksen kehitystä ja kohdentumista sekä 1990-luvun taloudellisten muutosten vaikutusta avustuksiin.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2004

ISBN

952-5253-49-X

Selvityksessä tarkastellaan kulttuuri- ja taideyhteisöille tarkoitetun harkinnanvaraisen valtionavustuksen kehitystä ja kohdentumista sekä 1990-luvun taloudellisten muutosten vaikutusta avustuksiin. Lisäksi selvitetään, miten valtionavustusjärjestelmä on vastannut yhteisöjen tarpeita ja turvannut toiminnan jatkuvuuden sekä tukenut yleisten ulkoisten muutostekijöiden ja yhteisön oman toimialan muutosten edellyttämää toimintojen uudistamista ja uudenlaisten hankkeiden toteuttamista. Tavoitteena on myös tuoda esiin valtionavustusten myöntäjien ja avustuksia saavien yhteisöjen näkemyksiä rahoitusjärjestelmään sisältyvistä eduista ja ongelmista sekä mahdollisuuksista sen kehittämiseksi.