Publication

Suomen arkkitehtuuripolitiikka. Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 17.12.1998

Arkkitehtuuripoliittisella ohjelmallaan valtioneuvosto asettaa tavoitteet arkkitehtuuria edistäville julkisen vallan toimenpiteille.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Heini Korpelainen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1999

ISBN

952-442-994-2

DIE FINNISCHE ARCHITEKTURPOLITIK
Das Architekturprogramm der finnischen Regierung vom 17.12.1998

LA POLITIQUE DE L´ARCHITECTURE DE LA FINLANDE
Le programme de la Politique de l´Architecture par le Conseil d´Etat le 17.12.1998

SUOMEN ARKKITEHTUURIPOLITIIKKA (arabiankielinen versio)
Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 17.12.1998

Arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa painotetaan sekä kansalaisten oikeutta että velvollisuutta ottaa vastuu omasta ympäristöstään. Tämän vuoksi halutaan edistää arkkitehtuurikasvatusta ja arkkitehtuurista tiedottamista. Ohjelman muita tärkeitä tavoitteita ovat:

  • saattaa julkinen rakentaminen ja kiinteistönpito korkealaatuiseksi ja siten esikuvaksi maamme koko rakennusalalle
  • kannustaa käyttämään toimintatapoja, joilla edistetään hyvää arkkitehtuuria ja korkealaatuista rakentamista
  • edistää innovaatioita arkkitehtikoulutuksella ja tutkimus- ja kehittämistyöllä
  • parantaa rakennusperintömme hoitoa ja rakennettujen ympäristöjen kehittämistä osana kulttuurihistoriaa ja arkkitehtuuria.