Publikation

Finlands arkitekturpolitik. Statsrådets arkitekturpolitiska program den 17.12.1998

I sitt arkitekturpolitiska program uppställer statsrådet målsättningar för den offentliga maktens åtgärder för att främja arkitektur.

Typ av publikation

PDF

Författare

Heini Korpelainen

Utgivare

Centralkommissionen för konst

Publikationstid och -plats

Helsinki 1999

ISBN

952-442-994-2

Det arkitekturpolitiska programmet betonar både medborgarnas rätt och deras skyldighet att ta ansvar för sin egen miljö. Därför vill man främja arkitekturfostran och arkitekturinformation. Övriga viktiga målsättningar i programmet är att:

  • höja kvaliteten på det offentliga byggandet och fastighetsförvaltningen och därigenom ge en
  • modell för byggnadsbranschen i hela landet.
  • uppmuntra till att använda metoder, som befrämjar god arkitektur och högklassigt byggande
  • befordra innovationer genom arkitektutbildningen samt genom forsknings- och utvecklingsarbete
  • förbättra vården av vårt byggnadsarv och utvecklandet av byggda miljöer som en del av kulturhistorien
  • och arkitekturen.