Publication

Taideteollisuuden ja sarjakuvan ammattilaisten työtilanne ja kansainvälinen toiminta

Taideteollisuuden ja sarjakuvan ammattilaisten työtilanne ja kansainvälinen toiminta Raportti kyselytutkimuksesta Ornamon, Grafian ja Sarjakuvantekijät ry:n jäsenille.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Merja Heikkinen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1998

ISBN

952-5253-10-4

Tämä tilastoraportti kuvaa taideteollisuuden ja sarjakuvan alueella toimivien ammattiryhmien taustaa, työtilannetta, apurahoitusta ja kansainvälistä toimintaa. Raportin aineistona on näitä aloja edustavien järjestöjen jäsenistölle lähetetty kysely. Kyselyaineisto kattaa Ornamon jäsenjärjestöjen, Grafian ja Sarjakuvantekijät ry:n jäsenet.