Julkaisu

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2017

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2017 apurahatilastot.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Centret för konstfrämjande

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2018

  • Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta koostuu apurahoina ja avustuksina myönnettävästä taiteellisen ja kulttuuritoiminnan tuesta sekä kehittämis- ja projektitoiminnasta, jota toteuttavat pääasiassa eri puolilla maata työskentelevät läänintaiteilijat. Nämä kaksi tehtävää muodostavat taiteen ja kulttuurin edistämisen.
  • Vuonna 2017 Taike edisti taiteellista ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina kaikkiaan 35,3 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuoteen oli kolme prosenttia eli runsaat miljoona euroa. Kasvu johtui pääasiassa Taikelle siirtyneestä uudesta tukimuodosta sekä hallituksen kärkihankkeesta.
  • Läänintaiteilijatyö ja muu viraston taiteen edistäminen mukaan lukien taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettiin 37,6 miljoonaa euroa vuonna 2017. Kasvua edellisvuoteen oli vajaat kolme prosenttia.
  • Taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettävä määräraha on peräisin kahdesta lähteestä. Valtion budjettivaroista maksetaan ns. lakisääteinen tuki (valtion taiteilija-apurahat, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat, kuvataiteen tekijöiden apurahat). Muu harkinnanvarainen tuki maksetaan rahapelien voittovaroista. Kaikkiaan 58 prosenttia taiteen ja kulttuurin edistämiseen osoitetusta määrärahasta on rahapelien voittovaroja.
  • Useimpien Taiken tukimuotojen määrärahat ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Osa muutoksista johtuu määrärahojen siirtämisestä toiselle momentille. Esimerkiksi avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen on pienentynyt 19 000 euroa, sillä summa on siirretty monikulttuurisuushankkeisiin tarkoitettuihin kohdeapurahoihin. Todellista nousua on ainoastaan Sipilän hallituksen kärkihankkeena eli ns. prosenttitaiteen laajennuksena myönnettävä tuki. Laskua taas on ”varsinaisessa” prosenttitaiteen (prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen) tukimuodossa.