Publikation

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2022

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2022 tukien tilastot.
Julkaisun kansikuva, jossa vaaleanpunertavalla taustalla pylväskaaviomaisia viivoja.

Typ av publikation

PDF

Författare

Taiteen edistämiskeskus

Utgivare

Taiteen edistämiskeskus

Publikationstid och -plats

Helsinki 2023

Dataliite (xlsx, 69 kt)

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta koostuu apurahoina ja avustuksina myönnettävästä taiteen ja kulttuuritoiminnan tuesta sekä kehittämis- ja projektitoiminnasta, jota toteutetaan asiantuntijapalveluissa ja kehittämisohjelmissa. Nämä kaksi tehtävää muodostavat taiteen ja kulttuurin edistämisen.

Vuonna 2022 Taike edisti taidetta ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina kaikkiaan 48,9 miljoonalla eurolla.

Taiken taiteelle ja kulttuurille kohdentamien tukien määrä kasvoi edellisvuodesta. Taiteenalojen ns. normaalituki (ilman koronatukea) kasvoi edellisvuodesta noin 8 prosenttia.

Taiteen edistämiskeskuksen valtionavustukset jakautuvat valtakunnallisiin (valtion taidetoimikuntien myöntämät apurahat sekä yhteisöjen valtionavustukset) ja alueellisiin (alueellisten taidetoimikuntien myöntämät apurahat). Valtakunnallisina valtionavustuksina myönnettiin vuonna 2022 kaikkiaan 46,0 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 3,8 miljoonaa euroa.

Alueellisina valtionavustuksina myönnettiin vuonna 2022 kaikkiaan 2,9 miljoonaa euroa, lukema on vuoden 2021 tasolla.

Eri taiteenalojen osuus Taiken kokonaistuesta on pysynyt ennallaan, kun tarkastellaan Taiken normaaleja tuki-instrumentteja.