Publication

Taiteilijan asema - Raportti työstä ja tulonmuodostuksesta eri taiteenaloilla

Tämä tutkimus kokoaa ensimmäistä kertaa eri taiteenaloilla toimivat suomalaiset taiteilijat saman tutkimusasetelman piiriin.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Kaija Rensujeff

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2003

ISBN

952-5253-47-3

Tutkimuksen tavoitteena on siis kartoittaa eri taiteenaloilla toimivien taiteilijoiden tulotasoa, tulolähteitä ja asemaa työmarkkinoilla. Tutkimuksen avulla selvitetään myös julkisen tuen merkitystä sekä taiteilijakunnan rakennetta taiteenaloittain. Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin postikysely, sillä se on ainoa tapa saada tietoa taiteilijoiden moniammatillisen toiminnan laajuudesta, taiteellisesta työstä saaduista tuloista, tulolähteistä ja apurahan merkityksestä.