Julkaisu

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa

Työpaperin toimeksianto on sisältänyt taustamateriaalin keräämistä muusikoiden ja kuvataiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Irlannissa ja Suomessa sekä taiteilijoiden tukemisesta ja näiden taiteenalojen taiteilijoiden lukumääristä Irlannissa

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Terhi Aaltonen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2000

ISBN

952-5253-24-4