Publikation

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa

Työpaperin toimeksianto on sisältänyt taustamateriaalin keräämistä muusikoiden ja kuvataiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Irlannissa ja Suomessa sekä taiteilijoiden tukemisesta ja näiden taiteenalojen taiteilijoiden lukumääristä Irlannissa

Typ av publikation

PDF

Författare

Terhi Aaltonen

Utgivare

Taiteen keskustoimikunta

Publikationstid och -plats

Helsinki 2000

ISBN

952-5253-24-4