Project

Työhyvinvointia taiteilijoille

Projektin tavoite on ammattitaiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittäminen. Taiteilijoiden työn kuormittavuutta pyritään vähentämään työnohjauksellisin ja kollegiaalisuutta vahvistavin keinoin.
Hankkeen tila:
Päättynyt
Ajankohta:
-
Käsin piirretty kuva, jossa taiteilija nukkuu tietokoneen johtojen varassa. Taiteilijan vatsan päällä nukkuu kissa.

Pysyvän toimintamallin kehittäminen

Tämän pilottihankkeen aikana kerättävää tutkimus- ja asiantuntijatietoa hyödynnetään pysyvän toimintamallin kehittämisessä. Kehitteillä oleva toimintamalli on suunnattu Suomessa toimiville ammattitaiteilijoille ja se sisältää työhyvinvointia tukevia palveluita, kuten esimerkiksi työnohjausta ja valmennusta sekä taiteilijoiden tarpeita vastaavia koulutuskokonaisuuksia.

Käsin piirretty kuva, jossa viisi hahmoa ovat piirissä ja piirtävät hahmoja paperille.

Mikä ”Co-design”?

Kyseessä on ”Co-design” -hanke, jossa uutta toimintamallia kehitetään yhteistyössä taiteilijoiden sekä taiteenalaa tuntevien työnohjaajien, tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Pilottihankkeen vaiheet