Projekt

Arbetstrivsel för konstnärer

Projektet syftar till att utveckla yrkeskonstnärers arbetstrivsel. Målet är att minska belastningen hos konstnärers arbete med arbetshandledning och metoder för att förstärka kollegialiteten.
Projektstatus:
Över
Tidpunkt:
-
Käsin piirretty kuva, jossa taiteilija nukkuu tietokoneen johtojen varassa. Taiteilijan vatsan päällä nukkuu kissa.

Utveckling av en bestående verksamhetsmodell

Forsknings- och expertinformationen som samlas in under pilotprojektet används för att utveckla en bestående verksamhetsmodell. Modellen som är under utveckling är riktad till professionella konstnärer i Finland och innehåller tjänster som stöttar arbetstrivsel, exempelvis arbetshandledning och coachning samt utbildningshelheter som motsvarar konstnärernas behov.

Vad är ”co-design”?

Detta är ett ”co-design”-projekt där den nya verksamhetsmodellen utvecklas i samarbete med konstnärer samt arbetshandledare, forskare och experter som känner konstsektorn.

Pilotprojektets faser