Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelma

Tavoite

Kehittämisohjelman tavoitteena on

  • edistää taiteilijoiden asemaa yhteiskunnassa ja työelämässä
  • kehittää taiteilijoita työllistäviä rakenteita ja lisätä työskentelymahdollisuuksia

Taiteen edistämispäivä 1.12.2017 Rauma, kuvaaja Karoliina Korvuo

Toteutus

Kehittämisohjelmassa työskentelee läänintaiteilijoita, jotka toteuttavat taiteilijoiden työskentelyedellytysten ja työllistävien rakenteiden kehittämiseen liittyviä projekteja eri puolilla Suomea yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Ohjelman läänintaiteilijat tarjoavat taiteilijoille ja organisaatioille ohjausta ja sparrausta uusissa toimintaympäristöissä työskentelyyn ja taiteilijoiden ammattitaidon esille tuomiseen.

Projekteissa testataan taiteenalakohtaisia uusia toimintatapoja, edistetään yhteistyötä eri taiteenalojen välillä, luodaan uusia verkostoja sekä kuunnellaan herkällä korvalla ajankohtaisia ilmiöitä taiteen kentällä ja yhteiskunnan eri alueilla.

Läänintaiteilijat toimivat läheisessä yhteistyössä taiteilijajärjestöjen, kuntien, yritysten, kulttuurilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden sekä yksittäisten taiteilijoiden kanssa. Tavoitteena on vaikuttaa alueellisiin ja valtakunnallisiin käytäntöihin, nostaa alueilla esiin paikallisten taiteilijoiden osaamista ja luoda heille uusia työskentelymahdollisuuksia.

Ohjelmakausi

Työskentelyedellytysten kehittämisohjelma on luonteeltaan jatkuva, mikä perustuu Taiteen edistämiskeskuksen lakisääteiseen tehtävään. Ohjelman painotuksia tarkistetaan 3–5 vuoden välein, läänintaiteilijoiden projekteja ja ohjelman muita toimenpiteitä vuosittain.

Viimeksi muokattu: 12.10.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku