Tietoa avustuksista osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksilla edistetään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja hyvinvointivaikutuksia sekä osallistumista ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin.

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot sekä vammaisjärjestöt voivat olla hakijoina.

Avustuksilla

  • edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä
  • edistetään kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin
  • edistetään kulttuurin ja taiteen harrastamista valtakunnallisesti 
  • kehitetään kulttuurihyvinvoinnin sisältöjä sekä toiminnan rakenteita ja arviointia.

Avustuksilla tuetaan

  • kulttuurihyvinvointihankkeita ja -toimintaa
  • taiteilijoiden työllistymistä mukaan lukien erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat
  • osallistumista ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin
  • kulttuurin ja taiteen harrastamista edistäviä toimijoita.

Avustusta ei myönnetä

  • investointeihin
  • vapaa-ajan toimintaan (esim. retket, juhlat).

Avustus myönnetään joko toiminta-avustuksena tai erityisavustuksena. Toiminta-avustus myönnetään yhteisön toimintaan tai jotakin toiminnan osa-aluetta varten. Erityisavustus myönnetään yksittäisiin hankkeisiin. Toimintaan haettu avustus voidaan myöntää erityisavustuksena johonkin toimintasuunnitelmassa olevaan hankkeeseen. Päätöksen myöntötavasta tekee hakemuksen perusteella Taike.

Myönnetty toiminta-avustus on vähintään 10 000 euroa. Tätä pienemmät tukisummat myönnetään erityisavustuksena hankkeeseen tai hankkeisiin. Myönnetty erityisavustus on vähintään 5 000 euroa.

Toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 80 %. Avustus ei saa myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannuksien täyttä määrää (100 %). Toiminta-avustus voidaan myöntää yhteisölle, joka on toiminut vähintään kolme vuotta rekisteröitynä ja harjoittaa ympärivuotista säännöllistä toimintaa.