Uutinen

Taike hakee Luova verkko -tiimiin suunnittelijaa ja viestintäsuunnittelijaa

Tehtävät ovat määräaikaisia vuoden 2025 loppuun. Hakuaika päättyy 3.1.2023 kello 16.

Luova verkko on ESR+-ohjelmakauden Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teeman koordinaatiohanke. Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat ELY-keskus, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä taiteen ja luovan alan hankehakijat ja hanketoimijat.

Suunnittelijan tehtävänä on vastata Taiteen edistämiskeskuksen hanketiimin suunnittelu- ja taloushallinnosta ja olla mukana toteuttamassa koordinaatiohanketta ohjausryhmän asettamien tavoitteiden ja hankesuunnitelman mukaisesti. Hakuilmoitus on julkaistu valtiolle.fi-palvelussa.

Viestintäsuunnittelijan tehtävänä on vastata Luova verkko -hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä hankepäällikön kanssa. Hakuilmoitus on julkaistu valtiolle.fi-palvelussa.