Uutinen

Taike toimittaa haku- ja päätöstiedot Tutkiavustuksia.fi-järjestelmään

Taike toimittaa kaikista 1.10. jälkeen avaamistaan hauista tiivistetyt päätöstiedot valtion yhteiseen Tutkiavustuksia.fi-palveluun. Yhteisöjen hakujen osalta palvelussa julkaistaan sekä myönteiset että kielteiset avustuspäätökset. Yksityishenkilöiden apurahahakujen osalta julkaistaan vain myönteiset apurahapäätökset.

Päätöksistä julkaistaan Tutkiavustuksia.fi-palvelussa hakijan nimi, alueellinen kohdentuminen, käyttötarkoitus  ja myöntösumma. Muita tietoja yksityishenkilöiden hakemuksista ei julkaista. Apurahan tai avustuksen saaja ei voi kieltää nimensä julkaisemista palvelussa.

Taike toimittaa myös avatuista hakuilmoituksista tiivistetyt tiedot valtion yhteiseen Haeavustuksia.fi-palveluun. Taiken apurahoja ja avustuksia haetaan toistaiseksi edelleen Taiken omien verkkosivujen kautta lukuun ottamatta hankeavustuksia kulttuurilehdille ja verkkojulkaisuille, joiden hakua pilotoidaan uudessa järjestelmässä 2.10.–31.10.2023  

Toimittamisvelvoite 1.10.2023 lähtien koskee kaikkia valtionapuviranomaisia ja perustuu lakiin (Valtionavustuslaki 32 § ja valtioneuvoston asetus 688/2001, 1394/2022). Valtionapuviranomaiset toimittavat Valtiokonttorin järjestelmään tiedot 1.10. jälkeen avatuista valtionavustushauista sekä niihin liittyvistä hakemuksista ja valtionavustuspäätöksistä.  

Päätösten julkaiseminen Taiken verkkosivuilla

Taike julkaisee toistaiseksi tekemänsä päätökset myös omilla verkkosivuillaan. Yhteisöjen osalta julkaistaan tuttuun tapaan myönteiset avustuspäätökset. Apurahapäätösten osalta hakija voi valita hakemusta tehdessään, suostuuko päätöksen julkaisuun Taiken verkkosivuilla. Päätöstietojen toimittamista Tutkiavustuksia.fi-palveluun ei voi kuitenkaan kieltää, vaikka nimen julkaisemisen kieltäisi Taiken verkkosivuilla.  

Uutista päivitetty 4.10.2023: Muutettu kotipaikka alueelliseksi kohdentumiseksi. Poistettu maininta yksityisistä elinkeinonharjoittajista. Lisätty tieto hakuilmoitusten tietojen toimittamisesta Haeavustuksia.fi-palveluun.