Nyhet

Taike lämnar ansöknings- och beslutsuppgifter till Granskaunderstod.fi

Taike lämnar kortfattade beslutsuppgifter om alla sina utlysningar som öppnats efter den 1 oktober till statens gemensamma tjänst Granskaunderstod.fi. När det gäller sammanslutningars bidragsansökningar publiceras både positiva och negativa beslut i tjänsten. När det gäller enskilda personers stipendieansökningar publiceras endast positiva beslut.

Besluten publiceras på Granskaunderstod.fi med sökandens namn, regional inriktning, ändamål och beviljat belopp. Inga andra uppgifter om enskilda personers ansökningar publiceras. Mottagaren av stipendiet eller bidraget kan inte förbjuda publicering av sitt namn i tjänsten.

Taike lämnar också kortfattade uppgifter om öppnade utlysningar till statens gemensamma tjänst Sokunderstod.fi. Taikes stipendier och bidrag söks tills vidare via Taikes egen webbplats, med undantag för projektbidrag till kulturtidskrifter och webbpublikationer som testas i det nya systemet den 2–31 oktober 2023.

Från och med den 1 oktober 2023 gäller skyldigheten att lämna uppgifter alla statsbidragsmyndigheter och grundar sig på lag (32 e § i statsunderstödslagen och statsrådets förordning 688/2001, 1394/2022). Statsbidragsmyndigheterna lämnar till Statskontorets system uppgifter om utlysningar av statsunderstöd som öppnats efter den 1 oktober samt om ansökningar och statsunderstödsbeslut som hänför sig till dem.

Publicering av beslut på Taikes webbplats

Taike publicerar sina beslut tills vidare även på sin egen webbplats. När det gäller sammanslutningar publiceras de positiva bidragsbesluten som vanligt. När det gäller stipendiebeslut kan den sökande i sin ansökan ange om hen samtycker till att beslutet publiceras på Taikes webbplats. Även om man inte vill att ens namn ska publiceras på Taikes webbplats kan man inte vägra att beslutet publiceras på Granskaunderstod.fi.

Nyheten uppdaterad 4 oktober 2023: Hemvist ändrad till regional inriktning. Hänvisningen till enskilda näringsidkare har tagits bort. Information om att lämna uppgifter om utlysningar till Sokunderstod.fi har lagts till.