Taiteen edistämiskeskuksen valtionavustusten asiointipalvelun saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan

  • miten opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
  • mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on
  • miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Asiointipalvelun omistaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) vastaa asiointipalvelusta niiden valtionavustushakujen osalta, joita Taike hallinnoi.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat omiin havaintoihimme sekä kolmannen osapuolen tekemään arviointiin (2020) siitä täyttääkö asiointipalvelu laissa määritellyt vaatimukset. 

Miten saavutettava asiointipalvelu on? 

Asiointipalvelu ei täytä tällä hetkellä suurta osaa lain vaatimista kriittisistä A- ja AA-tason saavutettavuuskriteereistä (WCAG-kriteeristö 2.1).

Asiointipalvelun saavutettavuudesta on teetetty ulkopuolinen asiantuntija-arvio, jonka myötä olemme tunnistaneet asiointipalvelun saavutettavuuspuutteet. Keskeiset puutteet kuvataan tässä selosteessa.

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta 

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. Listatut kriittiset puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2020 aikana. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

Kriteeri 1.1.1
Asiointipalvelun kaikilla kuvilla ja ikonien linkeillä ei ole määriteltyjä kuvaavia tekstivastineita. Lomakkeiden virheilmoitukset eivät ole luettavissa ruudunlukijalla. 

Kriteeri 1.3.1
Lomakekentät ja niitä kuvaavat tiedot eivät ole kaikin osin yhteneväiset ja niitä ei ole sidottu tarpeeksi selkeästi toisiinsa. 

Kriteeri 1.4.11
Asiointipalvelun värien kontrastit eivät ole riittävät kaikkien ikonien, syötekenttien, linkkien, valintaruutujen ja painikkeiden osalta. 

Kriteeri 2.1.1 ja 2.4.3 
Lomakkeiden täyttäminen ei ole kaikkien elementtien osalta mahdollista näppäimistöllä. Esimerkiksi liitteen lisääminen ei onnistu näppäimistöllä. Fokus ei pysy kontekstissa kaikissa kohdissa liikuttaessa palvelussa näppäimistöllä. 

Kriteeri 2.5.3 
Asiointipalvelun kaikissa kohdissa painikkeiden nimet eivät vastaa visuaalista esitystapaa. 

Kriteeri 3.1.1
Sivuston kielenvaihto suomesta ruotsiksi ei toimi kaikilta osin. Ruudunlukija lukee esimerkiksi lomakekenttien vihjetekstit englanniksi. 

Kriteeri 3.2.2
Asiointipalvelun aloitussivulla viraston vaihtamiseen tarkoitettu alasvetovalikko muuttaa selatessa kontekstin. Ruudunlukija hävittää fokuksen, jos hakemukseen liittää vääränmuotoisen liitteen. 

Kriteeri 3.2.4 
Hakemuslomakkeella ei ole johdonmukaisesti merkitty, missä kohdassa lomaketta on syötetty virheellinen arvo. 

Kriteeri 3.3.1
Omissa tiedoissa järjestelmän antama virheilmoitus ei kerro minkä kentän tieto on virheellinen ja kuinka virhe saadaan korjattua. Hakemuslomaketta täytettäessä virheellisesti täytetystä kentästä ei tule virheilmoitusta, kun lomake tallennetaan ja siirrytään seuraavalle sivulle. Virhe ilmoitetaan vain virheikonilla, ilman kuvaavaa tekstiä. 

Kriteeri 3.3.2
Asiointipalvelusta puuttuu tietyistä kohdista tarkentavia selitteitä, nimilappuja ja ohjeita, jotka helpottaisivat toimiessa näppäimistöllä tai ruudunlukijalla. Esimerkiksi pakollisten kenttien selite puuttuu omien tietojen tarkistussivulla. 

Kriteeri 3.3.3
Asiointipalvelun syötekentille on määritelty merkkimäärän rajoitus, mutta tieto ylitetyistä merkeistä annetaan vasta tallentaessa lomaketta. Palvelussa tulevat virhetekstit eivät ole kaikissa tapauksissa riittävän informatiivisia. Lisäksi syötekenttiä ei ole merkitty pakollisiksi ruudunlukijalle omien tietojen tarkistussivulla. 

Kriteeri 4.1.1
Hakemuslomakkeella vääränmuotoisen liitteen lisääminen antaa ruudunlukijalla tiedon, että liite olisi lisätty lomakkeelle linkkinä, joka ei kuitenkaan näy käyttöliittymässä. 

Kriteeri 4.1.2
Asiointipalvelussa tulevat ilmoitusviestit ja käyttöliittymäkomponentit eivät ole kaikilta osin saavutettavia ruudunlukijalla. Omia tietoja tarkastaessa ruudunlukija ei saa tapahtuneesta virheestä ilmoitusta. Asiointipalvelun ohjeikoneilta (puhekupla) puuttuu tarkempi määrittely, joka hankaloittaa ruudunlukijalla tunnistamaan, mistä elementistä on kyse. Asiointipalvelun sivujen asettelua ei ole toteutettu nykyisten HTML-standardien mukaisesti. 

Pdf-tiedostot 
Asiointipalvelussa syntyvät ja sinne saapuvat pdf-tiedostot eivät ole kaikilta osin saavutettavia. 

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä 

Asiointipalvelun kaikkia kriittisiä saavutettavuuspuutteita ei korjata. Asiointipalvelussa havaitut puutteet responsiivisuuteen liittyen (kriteerit 1.4.10 ja 1.4.4) jätetään toteuttamatta.

Sivuston muuttaminen responsiiviseksi aiheuttaisi merkittäviä ja laajoja rakenteellisia muutoksia asiointipalveluun, mikä ei ole perusteltua ottaen huomioon asiointipalvelun jäljellä olevan lyhyen elinkaareen. Asiointipalvelu on julkaistu vuonna 2015 ja se jää todennäköisesti pois käytöstä vuonna 2022.

Voit kuitenkin aina ottaa meihin yhteyttä ja pyrimme antamaan vaihtoehtoisen tavan hakea valtionavustuksia meiltä, jos saavutettavuuspuutteet estävät asioinnin asiointipalvelussa.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Jos löydät asiointipalvelusta puutteita, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, voit antaa siitä meille palautetta ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseen mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella asiakaspalvelu(at)taike.fi. 

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi ministeriön vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi
sähköpostiosoite saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Tutustu myös

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset -verkkosivusto

Tämä seloste on laadittu 15.10.2020

Viimeksi muokattu: 14.09.2021