Anvisningar för elektronisk kommunikation

I e-tjänsten kan du ansöka om Centret för konstfrämjandes stipendier (privatpersoner och arbetsgrupper) och bidrag för sammanslutningar.

I e-tjänsten kan du

  • fylla i och skicka ansökan
  • komplettera ansökan
  • ta emot beslut
  • ansöka om ändring i beslutet
  • göra redovisning.

Använd en allmän webbläsare 

E-tjänsten fungerar bäst med följande versioner:

  • Internet Explorer (IE), versioner 10-11
  • Mozilla Firefox (FF), version 17 eller nyare
  • Mac Safari, version 7 eller nyare.

Tidsgräns för anslutning (30 min.)

En anslutning som inte används stängs efter 30 minuter. Spara uppgifterna som du fyller i med jämna mellanrum. Uppgifterna som du sparar lagras oavsett avbrytningen. Du kan återvända för att komplettera din ofullbordade ansökan fram till ansökningsfristen.

Du hittar din ofullständiga ansökan genom att gå till huvudmenyn och klicka på Egna ansökningar, punkten Oavslutade.

Samtycke av elektronisk kommunikation

Före ansökningen ska skickas ber tjänsten dig att kryssa för punkten Jag ger mitt samtycke att beslut som angår ansökan delges elektroniskt. Samtycket betyder att beslutet om din skickade ansökning ges via e-tjänsten. Du får ett e-postmeddelande om att beslutet anlänt.

Senast ändrad: 31.03.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer