Beviljat stipendium

Saara Ekström fick Egentliga Finlands konstpris

Egentliga Finlands konstkommission har beviljat sitt konstpris åt bildkonstnär Saara Ekström från Åbo. Priset är på 5 000 euro och det betalas ur tipsvinstmedel.
Publiceras

Saara Ekströms konstnärsbana sträcker sig över tre decennier och hon växlar smidigt mellan olika uttrycksmedel från fotografi till video eller från installation till film med en alltid lika hög konstnärlig nivå.

Ända från början av sin karriär har Saara Ekström förbluffat med sitt originella konstnärliga synsätt. Hennes verk kombinerar en gåtfull stämning med det oväntade. Verken öppnar perspektiv på världen som avviker från det vanliga, de gör det vardagliga poetiskt och det fula vackert.

De oproportionerliga elementen i Saara Ekströms verk tillför ytterligare en aspekt till verkens motsägelsefulla och symboliska referenser. Saara Ekström har en känsla för konsthistoria och historia, vilket ger hennes konst djupa skiktningar – och öppnar vägar till större frågor.

En svindlande estetisk kvalitet kännetecknar Ekströms konst. Hon upprepar sina motiv, men återvänder alltid till dem ur ett nytt perspektiv.

Saara Ekströms senaste separatutställning var i höstas på Hippolyte Galleria i Helsingfors. Hennes nästa utställning i Åbo kommer 2019 på Aboa Vetus & Ars Nova. Saara Ekströms offentliga konst finns att se inne på Åbo stadsbibliotek och vid torget framför bibliotekets gamla ingång.

Egentliga Finlands konstkommission är Centret för konstfrämjandes expertorgan som fattar beslut om stipendier och konstpriser i sin region.  Konstpriset utdelas årligen till en meriterad konstnär, förening eller annat samfund inom konstområdet i regionen. Priset är ett erkännande för meriterat och framstående arbete under året. Det kan även beviljas för långvarigt och meriterat livsverk eller verksamhet.

Närmare information:

Henri Terho, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 330 901.