Enprocentsprincipen

Syftet med enprocentsprincipen är att minst en procent av byggkostnaderna ska användas till konst.
Veistostaidetta puurimoitetulla seinällä
Heini Aho: Meditatiivinen kello, 2021. Suomalais-venäläinen koulu, Helsingfors. Bild: Tuomas Uusheimo.

Enprocentsprincipen har ett brett understöd

Finlands 23 största städer följer enprocentsprincipen, även om graden och omfattningen av engagemanget varierar. Enligt den nyaste kommunutredningen har 79 kommuner i Finland fattat ett principbeslut om enprocentsprincipen.

Enprocentsprincipen gäller allt byggande från husbyggande till miljöbyggande och från nybyggen till ombyggnad. Konstanskaffningarna kan innebära separata verk eller olika typer av element som integreras i konstruktionen. Enprocentsprincipen har utvidgats till att också gälla modeller för områdesutveckling, som styr konstanskaffning och anslag för det i planläggningen.

Närmare information om enprocentsprincipen

Aktuell information om nya modeller och objekt för enprocentsprincipen samt anvisningar för att koppla konst till byggandet (på finska):