Publikation

Stöd beviljade av konstkommissionerna 2010

Statistikmeddelande

Typ av publikation

PDF

Författare

Paula Karhunen

Utgivare

Centralkommissionens för konst

Publikationstid och -plats

Helsinki 2011

ISBN

1457-6309

Centralkommissionens för konst (CKK) stöd till konstnärlig verksamhet uppgick under år 2010 sammanlagt till 30,8 miljoner euro. Stöd beviljades i form av stipendier, bidrag, priser samt konstnärsprofessorernas och länskonstnärernas löner. De statliga konstkommissionernas stöd uppgick till sammanlagt 26,5 miljoner euro och de regionala konstkommissionernas stöd uppgick till 4,3 miljoner euro. De regionala konstkommissionerna använde ytterligare 2,5 miljoner euro i konstbefrämjande syfte. Sammantaget stöddes och befrämjades konsten därmed via konstkommissionerna med dryga 33 miljoner euro.

Största delen av stödet från konstkommissionerna tilldelades litteraturen (20 %) och bildkonsten (17 %). Av stödet från de regionala konstkommissionerna beviljades bildkonsten över en fjärdedel (26 %) och näststörsta bidragsmottagare var tonkonsten (15 %) och gruppen "övriga" (12 %).