Publikation

Taidetoimikunnat ja lautakunnat 2017 – 2018

Raportti vertaisarvioijille kohdistetusta kyselystä.
Kansilehti, jossa julkaisun nimi.

Typ av publikation

PDF

Författare

Paula Karhunen

Utgivare

Taiteen edistämiskeskus

Publikationstid och -plats

Helsinki 2018

Avovastaukset (pdf, 913 kt)

Taike toteutti nyt kolmannen kerran päättökyselyn toimikuntakautensa päättäville vertaisarvioijille1. Kyselyiden tavoitteena on toimia Taiken itsearvioinnin välineenä eli antaa aineksia sen arvioimiseen, miten virasto on onnistunut yhdessä keskeisessä toiminnossaan, taidetoimikuntajärjestelmän ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tässä vaiheessa itsearviointi on aikaisempaa helpompaa, sillä käytettävissä on aikasarja, jonka avulla voidaan tarkastella, mihin suuntaan Taiken toiminta on vertaisarvioijien mielestä kehittynyt.

Käsillä oleva kysely osoitettiin kaikkiaan vajaalle 200 vertaisarvioijalle, joista runsas puolet vastasi kyselyyn. Alueellisten taidetoimikuntien jäsenet olivat tällä kertaa hieman aktiivisempia kuin valtion taidetoimikuntien jäsenet. Kyselyyn vastanneiden enemmistö (70 %) on taiteilijoita. Taiteilijoiden osuus vertaisarvioijien keskuudessa on pysynyt vahvana ja jopa vahvistunut, sillä edellisen kyselyn mukaan noin 60 prosenttia vastaajista ilmoitti toimivansa taiteilijana.