Nyhet

Ääreen – interaktiva delfinflockar och animation i Ode

Äären är ett konstprojekt som under oktober presenterar interaktiv, dokumentäranimation och synliggör ny inhemsk och internationell animationskonst. Projektet för fördomsfritt samman experter från olika områden genom utställningar, uppträdanden, samtal och intervjuer, och ger den stora publiken möjligheten att uppleva flerkonstnärliga verk.

I Kuben i Ode verkställs mellan den 7 och 31 oktober Leena Pukkis och Karoliina Paappas verk ”Toisen nahoissa. Syväluotaus – millaista on uida delfiiniparven keskellä?” (2021) (I en annans skinn. En djuplodning - hur känns det att simma i mitten av en flock delfiner?).Verket, som har understöd av AVEK, är en interaktiv animation som projiceras på två av Kubens väggar. Till animationen hör ett ljudlandskap med inslag av ekolod, som man kan känna också med kroppen inne i lokalen. 

”Verket har som mål att översätta delfinernas tillvaro till något som människor kan förstå och att bjuda på en immersiv konstupplevelse som ökar på vår empati”, berätta Leena Pukki och Karoliina Paappa. 

Äären erbjuder varje torsdag program på distans och på plats i Helsingfors centrumbibliotek Ode. Under samtalstillfällena får animationernas upphovsmän föra talan och diskutera bakgrunden till sina verk. Master class-evenemanget är en vind från Danmark, där filmmakare och multimediekonstnär Uri Kranot från ANIDOX-forumet diskuterar animerade dokumentärfilmer och deras många olika aspekter och möjligheter. 

På de stora presentationsytorna i Odes aula visas också i oktober animationer som kuraterats av Animaatiokilta, och experimentella animationer från Aalto-universitetets studerande. De bygger på visuell gestaltning och mångsidighet. Animationsrelaterade verkstäder har riktats till barn och unga. 

Under den internationella animationsdagen 28.10 syns animationer överallt runt Ode. Programmet börjar med en paneldiskussion som ordnats med Dokumenttikilta, där man funderar på växelverkan mellan animation och dokumentärfilm. Som talare får vi höra bland annat Leena Kilpeläinen, vars film om Maija Isola får sin premiär i höst. I Kino Regina får vi se både korta och långa animationsfilmer under hela kvällen. Produktionen är ett samarbete mellan KAVI och Turku Animated Film Festival.  

Animationer som skapats av studerande i Aalto-universitetets magisterprogram för animation och av biämnesstuderande kan man bekanta sig med under specialvisningar 28–31.10 i Odes andra våning.  

Projektet är ett samprojekt mellan Centret för konstfrämjande, centrumbiblioteket Ode, Turku Animated Film Festival, Animaatiokilta rf, Taiteilijajärjestö MUU ry, Centralen för audiovisuell kultur AVEK, Aalto-universitet, det danska ANIDOX-forumet, Nationella audiovisuella institutet KAVI och Dokumenttikilta rf.  

Mer information  

Annika Dahlsten  
länskonstnär, Centret för konstfrämjande  
[email protected], tfn 02 9533 0907  

Sanna Huttunen  
Specialbibliotekarie, Centrumbiblioteket Ode  
[email protected], tfn 040 186 3042