Nyhet

Ändring av ansökningstiden: Specialbidrag för konstprojekt enligt enprocentsprincipen söks från och med 2024 i oktober

Ändringen beror på ett förenhetligande av ansökningstiderna för specialbidrag och förtydligande av ansökningspraxis.

Specialbidrag för konstprojekt enligt enprocentsprincipen söks från och med 2024 i oktober. Tidigare har specialbidrag för konstprojekt enligt enprocentsprincipen sökts i februari–mars.

Ändringen beror på ett förenhetligande av ansökningstiderna för specialbidrag och förtydligande av ansökningspraxis.

Du hittar aktuell information om ansöknings- och beslutstider för bidrag till sammanslutningar på vår webbplats.