Nyhet

Behandlingen av biblioteksstipendier och visningsstipendier har inletts

2024 års biblioteksstipendier för författare och översättare och bildkonstens visningsstipendier kunde sökas hos Taike fram till 31 januari. Totalt behandlas 1 270 ansökningar om biblioteksstipendier och 1 241 ansökningar om visningsstipendier. Antlet ansökningar är nästan oförändrat.

Biblioteksstipendier beviljas i regel som fyra, sex och åtta månaders arbetsstipendier till översättare och författare av skönlitteratur och facklitteratur. Det tillgängliga anslaget baseras på de allmänna bibliotekens anslag för inköp och har på årsbasis varit cirka 2,8 miljoner euro. I fjol beviljades totalt 248 stipendier.

Visningsstipendier beviljas som sex månaders arbetsstipendier till yrkesverksamma inom visuella konstarter. Statsbudgeten har ett särskilt anslag på 960 000 euro som kan fördelas mellan 80 stipendiater.

Beslut om biblioteksstipendier och visningsstipendier fattas före utgången av april och stipendierna måste användas under 2024. Besluten fattas av de nämnder som är anslutna till Taike.

Mer information

Henri Terho, chef för konststöd
[email protected], tfn 0295 330 901