Nyhet

I regeringens budgetproposition för 2024 föreslås en nedskärning av Taikes stipendier och bidrag med fem procent

Budgetpropositionen för 2024 har publicerats. Centret för konstfrämjandes stipendier och bidrag föreslås få cirka fem procent lägre anslag än 2023. Nedskärningarna gäller inte Taikes lagstadgade stödformer, varav vissa föreslås höjas.

Nedskärningen uppgår till cirka 1,3 miljoner euro och baseras på en ändrad ersättningsnivå från penningspelsintäkter.

Budgetpropositionen påverkar inte ansökningsprocessen i de pågående utlysningarna, men de totala beloppen som ska fördelas blir lägre för vissa stödformer. Taike kommer att fatta ett internt beslut om anslagsfördelningen mellan de olika stödformerna senast i början av december. Taike strävar efter att rikta nedskärningarna så att både förutsägbarheten och förnyelsen säkerställs. 

Nedskärningarna gäller inte Taikes lagstadgade stödformer, såsom statens konstnärsstipendier, extra konstnärspensioner, biblioteksstipendier för författare och översättare, bildkonstens visningsstipendier samt statsunderstöd i anslutning till statsandelsreformen för utveckling av det fria yrkesfältet inom scenkonst. 

För konstnärsstipendierna föreslås en höjning i enlighet med statens tjänstekollektivavtal. Dessutom föreslås en höjning av extra konstnärspension. Det totala stödbeloppet som fördelas genom Taike kommer således att öka med cirka 0,7 miljoner euro nästa år.