Nyhet

Konstbranschens knipa avspeglas i antalet coronastödssökande – över 7 500 ansökningar inlämnades

Centret för konstfrämjande utlyste i december 2021 coronastöd för sjätte gången. Antalet sökande visar att det fortfarande finns ett stort finansieringsbehov inom konstbranschen för att klara coronapandemin.

Det inlämnades sammanlagt cirka 7 500 ansökningar om coronastöd. Arbetsstipendium på sex månader avsett för privatpersoner ansöktes av 6 745 personer och specialbidrag avsett för sammanslutningar för att minska coronans inverkan ansöktes av 797 sammanslutningar.

Sammanslutningarna ansökte bidrag på totalt cirka 32 miljoner euro och privatpersonernas ansökningar uppgick till cirka 80 miljoner euro. Anslaget som fördelas är på 18 miljoner euro, enligt tilläggsbudgeten godkänd av riksdagen sommaren 2021.

Behandlingen av ansökningarna pågår och besluten fattas senast i mars.

Stödåtgärder behövs även framöver

Om coronapandemin fortsätter och samhällets nedstängning blir långvarig får det förödande följder för konst- och kulturbranschen.

– Det finns fortsättningsvis ett stort behov av finansiering till konst- och kultursektorn på grund av coronapandemin under det nya året. Hela branschen har redan i två år varit utsatt för oförutsägbara och ekonomiskt förödande förändringar, konstaterar Taikes direktör Paula Tuovinen.

Antalet sökande under coronastödets ansökningsomgångar 2021 varierade mellan 6 500 och 9 000, vilket konkretiserar läget inom sektorn. Centret för konstfrämjande fördelade under 2020–2021 totalt 79 miljoner euro i stödfinansiering för svårigheter orsakade av coronapandemin. Sammanlagt fattades cirka 17 000 positiva bidragsbeslut.

Närmare information

Chef för konststöd Henri Terho, [email protected], tfn 0295 330 901