Nyhet

Nomineringsrundan för kommissionsperioden 2025–2026 är avslutad – vi fick totalt över 650 nomineringar

Centret för konstfrämjande begärde i februari in nomineringar av kandidater till konstkommissionerna för perioden 2025–2026 från aktörer som är betydelsefulla för konsten och dess ställning. Sista dag för nomineringar var den 31 maj 2024.

Totalt fick vi över 650 nomineringar. Taike kommer att kontakta alla nominerade kandidater per e-post i början av juni.

Taikes specialsakkunniga går igenom inkomna nomineringar och lämnar sina rekommendationer till konstrådet. Kulturrådet utser kommissionsmedlemmarna i sitt möte i oktober.

Konstkommissionerna är Taikes sakkunnigorgan. Medlemmarnas centrala uppgift är att fungera som sakkunniga och kollegiala bedömare inom sin konstart och region. Konstkommissionerna beslutar om stipendier och priser.

Kommissionernas konstarter förblir oförändrade

Konstrådet beslöt vid sitt möte den 16 maj 2024 om kommissionernas namn och antal. Statens konstkommissioners namn och konstarter kommer att vara desamma under den kommande kommissionsperioden som under den nuvarande. Läs mer om de nuvarande kommissionerna:

De kommissioner som utses i oktober blir de sista konstkommissionerna i nuvarande form. Du kan följa den pågående omstruktureringen av kommissionerna på Taikes webbsida omstruktureringen av konstkommissionerna (på finska).