Nyhet

Taike fördelade 34 miljoner euro i coronastöd

Centret för konstfrämjande har i den sista ansökningsrundan för coronastöd beviljat 30,4 miljoner euro i stipendier och 3,6 miljoner euro i bidrag. Stöden var avsedda för konstnärer samt professionella i olika produktionssteg inom konst, kultur och kreativa branscher. Totalt 7 215 sökande fick stipendium eller bidrag.

Svårigheterna under coronatiden drabbade en mycket stor mängd olika yrkesgrupper. Centret för konstfrämjande utlyste coronastöd för sjunde gången i februari och stöden var avsedda för professionella inom konst, kultur och kreativa branscher. Antalet ansökningar uppgick till 8 554.

Stipendier på 4 600 euro för professionellt arbete beviljades privatpersoner, det vill säga konstnärer och professionella inom kreativa branscher. Totalt 6 610 personer fick stipendium.

Bidragen uppgick till 6 000 euro. De beviljades till enskilda näringsidkare och ensamföretagare till företagsverksamhetens kostnader. Totalt 605 sökande beviljades bidrag. 

Anslaget för coronastöd ingick i den första tilläggsbudgeten för 2022 som riksdagen godkände i mars. Från och med 2020 har Taike beviljat sammanlagt 130 miljoner euro i coronastipendier till konstnärer, professionella inom kreativa branscher och ensamföretagare under sju olika ansökningsomgångar. Över 25 000 sökande har fått ett positivt bidragsbeslut. I genomsnitt har 58 % av de sökande beviljats stöd. Taike har behandlat över 43 000 ansökningar i omgångarna för coronastöd.

Förteckningar över stödmottagare

Korona-apurahat taiteilijoille sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisille (pdf)

Korona-avustukset taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yksityisille elinkeinonharjoittajille ja yksinyrittäjille (pdf)

Närmare information:  
Henri Terho, chef för konststöd 
[email protected] 
tfn 0295 330 901