Nyhet

Taike koordinerar kreativa och kulturella projekt under ESF-programperioden

Centret för konstfrämjande har valts att koordinera det nationella ESF-temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen.

Centret för konstfrämjandes koordineringsprojekt Kreativt nät har som vision att kulturen och kreativa branscher ska ge upphov till nytt kunnande och arbete och samtidigt förstärka attraktionskraften hos Finland och landets regioner. Experter inom kreativa branscher får stöta ihop med aktörer inom utbildning, vetenskap och olika regioner, vilket resulterar i nya kulturella och sociala innovationer samt nya affärsmodeller.

Projektet Kreativt nät genomförs under perioden 3.10.2022–31.12.2025. Taikes roll i projektet är att förmedla, korsbefrukta och inspirera så att målen i temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen ska uppfyllas under programperioden. 

– Aktörer inom konst och kultur, det vill säga de som producerar innehåll, är kärnan i den kreativa sektorn, och det är genom dem som de kreativa branscherna kan utvecklas på ett genuint sätt i Finland, konstaterar direktör Paula Tuovinen vid Centret för konstfrämjande.

NTM-centralen i Tavastland är den finansierande myndigheten för ESF-projekt inom kreativa branschen och kulturbranschen. Finansieringen till projekt under programperioden uppgår till totalt 13,6 miljoner euro. Den första fasen är en ansökningsrunda för idéer som startar i oktober.

Budgeten för Taikes koordineringsprojekt är ungefär en miljon euro och för projektet inrättas en byrå med fyra anställda vid Taike.  Taike kommer att få fortsatt tillgång till lärdomarna från ESF-koordineringsprojektet. 

Ett av målen med koordineringsprojektet är att sporra små och mellanstora aktörer inom den kreativa och kulturella sektorn på olika håll i Finland att delta i ansökningar om ESF-projekt. Dessa aktörer har ofta sakkunskap och lysande idéer, men inte tillräckligt projekterfarenhet. Olika aktörer behöver anpassad och systematisk finansieringsrådgivning, hållbarhetstänkande samt samutveckling. Det koordinerande projektet har i uppgift att bland annat facilitera samarbete mellan temats nationella och regionala projekt samt insamla god praxis för att användas av andra projekt och aktörer. 

Temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen genomförs som del av insatsområde 4 Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland (ESF+), och dess specifika mål 4.2 Ny kompetens för arbetslivet, inom programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 som ingår i EU:s regional- och strukturpolitik. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för temat. NTM-centralen i Tavastland är finansierande myndighet. Närmare information om de riksomfattande temana: https://rakennerahastot.fi/sv/riksomfattande-teman.

Ytterligare information

Paula Tuovinen, direktör, 0295 330703, paula.tuovinen@taike.fi

Tomi Aho, specialsakkunnig, 0295 330850, tomi.aho@taike.fi